Urgenţe gaze

Anunţaţi orice defecţiune tehnică a instalaţiei de gaze naturale la numerele de telefon:
021 9281 - Număr unic la nivel naţional
0800 877 778 - TelVerde

Contractare online

Contractare online Rapid, comod și simplu! Poţi alege o oferta dedicată şi încheia un contract direct în online.  

Utile

Aici poţi accesa rapid cele mai importante informaţii despre factură, modalităţi de plată sau alte subiecte de interes pentru tine.

Descărcă aplicaţia

Viața înseamnă dinamism, iar acum nu mai ai grija facturilor, plăților și transmiterii indexului autocitit: le ai pe toate în aplicația engiemobile    

Agenţia online

Agenţia online este platforma ENGIE unde puteţi transmite indexul autocitit, vizualiza istoricul facturilor şi al consumului, puteţi plăti factura online şi nu numai.

Call Center

021 9366 prefix local (936)
Disponibil Luni - Vineri În intervalul  orar 08:30 - 19:00

Etica noastră

Actor de referinţă al sectorului energetic românesc, ENGIE Romania îşi construieşte strategia de business şi practicile profesionale pornind de la crezul că o companie durabilă este o companie etică.

Pentru ENGIE Romania, etica constă în aplicarea concretă a ceea ce este acceptabil din punct de vedere moral sau conform valorilor, într-o situaţie dată.

Conceptul de conformitate regrupează instrumentele care se pot implementa pentru a atinge obiectivul de conformitate.  Etica şi conformitatea sunt astfel două faţete ale aceleiaşi realităţi.

Etica ne ghidează acţiunile zilnice, însoţind viziunea companiei pe termen lung şi traducându-se prin aplicarea valorilor noastre: Exigenţă, Angajament, Îndrăzneală, Coeziune.

ENGIE Romania îşi fondează politica de etică şi conformitate pe patru principii:

A acţiona în conformitate cu legile şi reglementările

Angajaţii companiei trebuie să respecte, în orice circumstanţe, legile şi reglementările în vigoare, cât şi regulile de deontologie profesională aplicabile profesiei lor.

A înrădăcina o cultură a integrităţii

Integritatea presupune evitarea oricărei situaţii susceptibile a crea un conflict între interesele personale şi cele ale companiei. Prin aceasta se asigură şi întăreşte convingerea că avem obligaţia de a respecta anumite valori fundamentale, care au menirea de a contribui la asigurarea unui climat de încredere, constituind un antidot pentru practicile de corupţie.

A dovedi loialitate şi onestitate

Pentru ENGIE Romania, calitatea unei relaţii de afaceri, de parteneriat, se bazează înainte de toate pe loialitatea şi onestitatea participantilor, în special cu privire la executarea contractelor, întrucât aceste calităţi presupun că angajaţii companiei îşi respectă angajamentele cu stricteţe. De fiecare dată când comunică, în intern sau în extern, angajaţii o fac cu bună credinţă, într-un spirit constructiv, având grijă să transmită o informaţie sinceră, precisă şi completă.

A-i respecta pe ceilalţi

Acest principiu face referire mai ales la respectarea drepturilor omului, a demnităţii şi singularităţii persoanei, cât şi a culturii locale. El se aplică în egală masură bunurilor materiale şi imateriale aparţinând terţilor.