Urgenţe gaze

Dacă simți miros de gaz sau observi orice defecțiune tehnică în alimentarea cu gaze naturale anunță operatorul de distribuție din zona ta. Datele de contact ale acestuia le găsești pe prima pagină a facturii de gaz.

Contractare online

Contractare online Rapid, comod și simplu! Poţi alege o oferta dedicată şi încheia un contract direct în online.  

Utile

Aici poţi accesa rapid cele mai importante informaţii despre factură, modalităţi de plată sau alte subiecte de interes pentru tine.

Descărcă aplicaţia

Viața înseamnă dinamism, iar acum nu mai ai grija facturilor, plăților și transmiterii indexului autocitit: le ai pe toate în aplicația engiemobile    

Agenţia online

Agenţia online este platforma ENGIE unde puteţi transmite indexul autocitit, vizualiza istoricul facturilor şi al consumului, puteţi plăti factura online şi nu numai.

Call Center

021 9366 prefix local (936)
Disponibil Luni - Vineri În intervalul  orar 08:30 - 19:00

Etica noastră

Actor de referinţă al sectorului energetic românesc, ENGIE Romania îşi construieşte strategia de business şi practicile profesionale pornind de la crezul că o companie durabilă este o companie etică.

Pentru ENGIE Romania, etica constă în aplicarea concretă a ceea ce este acceptabil din punct de vedere moral sau conform valorilor, într-o situaţie dată.

Conceptul de conformitate regrupează instrumentele care se pot implementa pentru a atinge obiectivul de conformitate.  Etica şi conformitatea sunt astfel două faţete ale aceleiaşi realităţi.

Etica ne ghidează acţiunile zilnice, însoţind viziunea companiei pe termen lung şi traducându-se prin aplicarea valorilor noastre: Curaj, Exigență, Responsabilitate, Deschidere.

ENGIE Romania îşi fondează politica de etică şi conformitate pe patru principii:

A acţiona în conformitate cu legile şi reglementările

Angajaţii companiei trebuie să respecte, în orice circumstanţe, legile şi reglementările în vigoare, cât şi regulile de deontologie profesională aplicabile profesiei lor.

A înrădăcina o cultură a integrităţii

Integritatea presupune evitarea oricărei situaţii susceptibile a crea un conflict între interesele personale şi cele ale companiei. Prin aceasta se asigură şi întăreşte convingerea că avem obligaţia de a respecta anumite valori fundamentale, care au menirea de a contribui la asigurarea unui climat de încredere, constituind un antidot pentru practicile de corupţie.

A dovedi loialitate şi onestitate

Pentru ENGIE Romania, calitatea unei relaţii de afaceri, de parteneriat, se bazează înainte de toate pe loialitatea şi onestitatea participantilor, în special cu privire la executarea contractelor, întrucât aceste calităţi presupun că angajaţii companiei îşi respectă angajamentele cu stricteţe. De fiecare dată când comunică, în intern sau în extern, angajaţii o fac cu bună credinţă, într-un spirit constructiv, având grijă să transmită o informaţie sinceră, precisă şi completă.

A-i respecta pe ceilalţi

Acest principiu face referire mai ales la respectarea drepturilor omului, a demnităţii şi singularităţii persoanei, cât şi a culturii locale. El se aplică în egală masură bunurilor materiale şi imateriale aparţinând terţilor.

Canalele de raportare a neregulilor (Whistleblowing)

 Persoana care semnalează nereguli (whistleblower) este persoana care sesizează/raportează orice încălcare a legii sau reglementărilor aplicabile în următoarele domenii: corupție, drepturile omului, fraudă, confidențialitatea datelor cu caracter personal, sancțiuni și embargouri internaționale, încălcarea regulilor privind protecția mediului, sănătate și securitatea în muncă, orice încălcare a legilor sau reglementărilor aplicabile, în special în ceea ce privește fapte sancționate penal sau orice încălcare a regulilor de etică ale Grupului ENGIE.

Indiferent dacă ești un angajat, permanent sau temporar, al Grupului ENGIE, un furnizor sau prestator de servicii, un subcontractor sau orice altă parte interesată, poți folosi una dintre metodele prezentate mai jos pentru a raporta orice încălcare a legii sau reglementărilor aplicabile în domeniile mai sus menționate.

Folosește sistemul ENGIE de Raportare a neregulilor (Whistleblowing)

O companie independentă primește sesizarea ta, asigurându-se de deplina confidențialitate.

Poți trimite sesizarea accesând adresa de e-mail ethics@engie.com sau sunând la numerele de telefon 00 800 2348 2348 (call-center gratuit) sau 00 331 45 51 03 67 (linie direcă Franța).

Alternativ, poți contacta Ofițerul de Etică și Conformitate sau Ofițerul Adjunct de Etică și Conformitate ai Grupului ENGIE Romania, la adresa de e-mail etica@ro.engie.com.

Este asigurată deplina confidențialitate a sesizărilor transmise!