Call Center

Disponibil Luni - Vineri În intervalul orar 08:30 - 19:00

Plătește online

Sigur şi rapid, plăteşti online factura ENGIE fără să te autentifici în cont.

Agenția online

Agenţia online este platforma ENGIE unde puteţi transmite indexul autocitit, vizualiza istoricul facturilor şi al consumului, puteţi plăti factura online şi nu numai.

Descarcă aplicaţia

Viața înseamnă dinamism! Acum nu mai ai grija facturilor, plăților și transmiterii indexului autocitit: le ai pe toate în aplicația mobilă engiemobile.  

Utile

Aici poţi accesa rapid cele mai importante informaţii despre factură, modalităţi de plată sau alte subiecte de interes pentru tine.  

Urgenţe gaze

Anunţă orice defecţiune tehnică a instalaţiei de gaze naturale la numerele de telefon:
021 9281 - Număr unic la nivel naţional 0800 877 778 - TelVerde
Acces rapid

Procedură despăgubiri clienți casnici pentru receptoarele electrocasnice

În cazul în care receptoarele electrocasnice ale unui client casnic au fost deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în rețeaua electrică, acesta este îndreptățit să fie despăgubit de Operatorul de Rețea, direct sau prin intermediul Furnizorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 177/2015. Astfel, în cazul în care contractul de rețea cu Operatorul de Rețea la care este racordat locul de consum este încheiat de Furnizor, Clientul Casnic transmite Furnizorului cererea pentru acordarea despăgubirilor, iar, în cazul în care contractul de rețea cu Operatorul de Rețea la care este racordat locul de consum este încheiat de Clientul Casnic, acesta transmite cererea la Operatorul de Rețea.

Cererea pentru acordarea despăgubirilor poate fi transmisă în scris, prin orice orice canal de comunicare.

Despăgubirile pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice se acordă Clientului Casnic dacă sunt îndeplinite următoarele condicii:

  1. locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrică în baza unui contract de furnizare a energiei electrice/contract de rețea;
  2. clientul casnic a solicitat în scris acordarea despăgubirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale sau, în baza unor documente justificative, la data luării la cunoștință a deteriorării receptoarelor electrocasnice.

Furnizorul de energie electrică, după primirea cererii de despăgubire din partea clientului casnic și dacă sunt îndeplinite condițiile enumerate mai sus, va comunica Operatorului de Rețea cererea pentru acordarea despăgubirilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Furnizor.

După primirea cererii, Operatorul de Rețea va programa împreună cu Clientul data verificării la locul de consum a celor sesizate; data verificării nu trebuie să depășească 10 zile lucrătoare de la primirea cererii. Apoi, acesta va întocmi un proces-verbal de constatare care va cuprinde rezultatul verificării și lista receptoarelor electrocasnice deteriorate.

În maximum 3 zile lucrătoare de la verificare, Operatorul de Rețea înștiințează Furnizorul cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor. Furnizorul va transmite înștiințarea comunicată de Operatorul de Rețea, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii.

În situația în care Clientul este îndreptățit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, clientul are obligația să depună la Furnizor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării, documentele justificative [a)factură/chitanță/bon fiscal etc. sau o declarație pe propria răspundere cu privire la data achiziției receptorului electrocasnic; b)documente aferente contravalorii reparației receptoarelor electrocasnice deteriorate: factură/chitanță/bon fiscal sau, în cazul în care reparația receptorului nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că reparația nu este posibilă.]; termenul de depunere la Furnizor a documentelor justificative poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare dacă CC dovedește cu documente justificative motivul întemeiat al depășirii termenului. Documentele justificative depuse la Furnizor se vor transmite de către acesta la Operatorul de Rețea în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor justificative, Operatorul de Rețea are obligația analizării acestora în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor, a întocmirii procesului-verbal pentru acordarea despăgubirilor și a transmiterii către Furnizor a unui exemplar al procesului-verbal.

Furnizorul achită către Client despăgubirile conform dispozițiilor contractului de furnizare a energiei electrice. Valoarea despăgubirilor se notifică de către Furnizor Clientului Casnic printr-o adresă anexată primei facturi emise după finalizarea investigației de către Operatorul de Rețea.