Anunțuri demarare achiziții

Anunț lansare procedura de achiziție pentru : Achizitie echipamente retea pentru extinderea

ENGIE Romania anunță lansarea procedurii de achiziție pentru : Achizitie echipamente retea pentru extinderea infrastructurii existente

Operatorii economici  interesați se pot adresa pentru informații suplimentare în perioada  28.06.2023-03.07.2023 la adresa marius.pavelescu@engie.com .

Documentatia de atribuire va fi trimisa catre operatorii interesati, dupa data limita mentionata.

keyboard_arrow_up