Etică

Actor de referinţă al sectorului energetic românesc, ENGIE Romania îşi construieşte strategia de business şi practicile profesionale pornind de la convingerea că o companie durabilă este o companie etică. Pentru ENGIE Romania, etica constă în aplicarea concretă a ceea ce este acceptabil din punct de vedere moral sau conform valorilor, într-o situaţie dată.

Conceptul de conformitate regrupează instrumentele care se pot implementa pentru a atinge obiectivul de conformitate. Etica şi conformitatea sunt astfel două faţete ale aceleiaşi realităţi. Etica ne ghidează acţiunile zilnice, însoţind viziunea companiei pe termen lung şi traducându-se prin aplicarea valorilor noastre: Curaj, Exigență, Responsabilitate, Deschidere.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre demersul de etică și conformitate la nivelul Grupului ENGIE, vă invităm să dați click aici

CERTIFICARE ISO 37001 (Anti-bribery management system)

ENGIE Romania a fost recertificată ISO 37001 – Anti-bribery management system

ISO 37001 (The International Organization for Standardization 37001 – Anti-bribery management system) reprezintă standardul internațional în materie de practici care au drept scop combaterea mitei, corupției, promovarea responsabilității sociale a companiilor, precum și dezvoltarea unui mediu de afaceri transparent. Acest standard oferă, pentru prima dată, un cadru general al regulilor și legilor internaționale pentru prevenirea luării și dării de mită, adresându-se atât mediului privat, cât și celui public, de orice dimensiuni. Elementul de bază al sistem de management ISO 37001 este dezvoltarea culturii etice în mediul de afaceri.

Certificatul ISO 37001 (Anti-bribery management system) atestă faptul că ENGIE Romania îşi construieste strategia de afaceri şi practicile profesionale pornind de la convingerea că o companie durabilă este o companie etică. Astfel, politica noastră este clară în ceea ce privește frauda și corupția: TOLERANȚĂ ZERO și un angajament ferm în privința respectării regulilor de etică, ceea ce înseamnă ca fiecare dintre angajații și colaboratorii noștri să își asume cu rigurozitate rolul care le revine în construirea și protejarea reputației companiilor noastre, acționând în deplină conformitate cu legile aplicabile și cu valorile și principiile noastre de etică.

Cristian Buzan (Executive Vice President ENGIE Romania): „Deținerea certificării ISO 37001 demonstrează încă o dată angajamentul nostru de a lucra într-un mediu de afaceri transparent. Politică noastră este foarte clară: toleranță ZERO în ceea ce privește frauda și corupția și un angajament total cu privire la regulile de etică. Prin această politică implementată de companie, sunt stabilite standarde de comportament menite să elimine riscul de corupție în activitatea desfășurată de personalul angajat, în relațiile cu partenerii de afaceri, clienții sau în relațiile cu alte persoane, organizații și/sau instituții cu care interacționăm. Recertificarea ISO 37001 reprezintă recunoașterea eforturilor noastre pentru promovarea unei culturi de integritate și transparență în cadrul companiei.’’

Principiile noastre directoare de acțiune

ENGIE Romania îşi fondează politica de etică şi conformitate pe patru principii:

 • A acţiona în conformitate cu legile şi reglementările
  Respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor aplicabile la nivelul companiilor deținute
 • A înrădăcina o cultură a integrităţii
  Evitarea conflictelor de interese și toleranța zero față de corupție
 • A dovedi loialitate şi onestitate
  Respectarea angajamentelor și a obligațiilor asumate
 • A-i respecta pe ceilalţi
  Respectarea drepturilor omului și a demnităţii persoanei

Aceste patru principii se aplică:

Tuturor angajaților și entităților Grupului ENGIE

Clienților Grupului ENGIE și altor persoane interesate

(ex. Investitori, parteneri, furnizori, prestatori, subcontractori sau organizații non-guvernamentale)

Societății
în ansamblu

keyboard_arrow_up