Etică

Actor de referinţă al sectorului energetic românesc, ENGIE Romania îşi construieşte strategia de business şi practicile profesionale pornind de la convingerea că o companie durabilă este o companie etică. Pentru ENGIE Romania, etica constă în aplicarea concretă a ceea ce este acceptabil din punct de vedere moral sau conform valorilor, într-o situaţie dată.

Conceptul de conformitate regrupează instrumentele care se pot implementa pentru a atinge obiectivul de conformitate. Etica şi conformitatea sunt astfel două faţete ale aceleiaşi realităţi. Etica ne ghidează acţiunile zilnice, însoţind viziunea companiei pe termen lung şi traducându-se prin aplicarea valorilor noastre: Curaj, Exigență, Responsabilitate, Deschidere.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre demersul de etică și conformitate la nivelul Grupului ENGIE, vă invităm să dați click aici

Principiile noastre directoare de acțiune

ENGIE Romania îşi fondează politica de etică şi conformitate pe patru principii:

 • A acţiona în conformitate cu legile şi reglementările
  Respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor aplicabile la nivelul companiilor deținute
 • A înrădăcina o cultură a integrităţii
  Evitarea conflictelor de interese și toleranța zero față de corupție
 • A dovedi loialitate şi onestitate
  Respectarea angajamentelor și a obligațiilor asumate
 • A-i respecta pe ceilalţi
  Respectarea drepturilor omului și a demnităţii persoanei

Aceste patru principii se aplică:

Tuturor angajaților și entităților Grupului ENGIE

Clienților Grupului ENGIE și altor persoane interesate

(ex. Investitori, parteneri, furnizori, prestatori, subcontractori sau organizații non-guvernamentale)

Societății
în ansamblu

keyboard_arrow_up