Ce este etica?

Etica reprezintă ansamblul de reguli și proceduri care ne ajută să luăm decizia corectă într-o situație dată, cu discernământ, pragmatism și responsabilitate. Etica ne vizează pe noi toți, indiferent de funcția deținută și de țara în care activăm.

Codul de Conduită Etică ENGIE este un ghid destinat tuturor, pentru a acționa în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în fiecare țară în care ne desfășurăm activitatea, în conformitate cu valorile și cu angajamentele noastre din domeniile social și de mediu.

ÎMPREUNĂ, protejăm Grupul ENGIE și să nu acceptăm niciun compromis în privința regulilor fundamentale de etică.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre demersul de etică și conformitate la nivelul Grupului ENGIE, vă invităm să dați click aici

CERTIFICARE ISO 37001 (Anti-bribery management system)

ENGIE Romania a fost recertificată ISO 37001 – Anti-bribery management system

ISO 37001 (The International Organization for Standardization 37001 – Anti-bribery management system) reprezintă standardul internațional în materie de practici care au drept scop combaterea mitei, corupției, promovarea responsabilității sociale a companiilor, precum și dezvoltarea unui mediu de afaceri transparent. Acest standard oferă, pentru prima dată, un cadru general al regulilor și legilor internaționale pentru prevenirea luării și dării de mită, adresându-se atât mediului privat, cât și celui public, de orice dimensiuni. Elementul de bază al sistem de management ISO 37001 este dezvoltarea culturii etice în mediul de afaceri.

Certificatul ISO 37001 (Anti-bribery management system) atestă faptul că ENGIE Romania îşi construieste strategia de afaceri şi practicile profesionale pornind de la convingerea că o companie durabilă este o companie etică. Astfel, politica noastră este clară în ceea ce privește frauda și corupția: TOLERANȚĂ ZERO și un angajament ferm în privința respectării regulilor de etică, ceea ce înseamnă ca fiecare dintre angajații și colaboratorii noștri să își asume cu rigurozitate rolul care le revine în construirea și protejarea reputației companiilor noastre, acționând în deplină conformitate cu legile aplicabile și cu valorile și principiile noastre de etică.

Cristian Buzan (Executive Vice President ENGIE Romania):

„Deținerea certificării ISO 37001 demonstrează încă o dată angajamentul nostru de a lucra într-un mediu de afaceri transparent. Politică noastră este foarte clară: toleranță ZERO în ceea ce privește frauda și corupția și un angajament total cu privire la regulile de etică. Prin această politică implementată de companie, sunt stabilite standarde de comportament menite să elimine riscul de corupție în activitatea desfășurată de personalul angajat, în relațiile cu partenerii de afaceri, clienții sau în relațiile cu alte persoane, organizații și/sau instituții cu care interacționăm. Recertificarea ISO 37001 reprezintă recunoașterea eforturilor noastre pentru promovarea unei culturi de integritate și transparență în cadrul companiei.’’
keyboard_arrow_up