Protecția datelor personale

Pentru noi, contează cine ești.

De aceea vrem ca informaţiile ce ţin de contractul tău de energie să ajungă doar la tine, iar datele tale personale să fie actualizate şi păstrate în siguranţă.

Prin metodele de identificare de la punctele de contact ENGIE ne asigurăm că doar tu şi persoana aleasă de tine aveţi acces la informaţii. Astfel, în anumite cazuri, la următoarea interacţiune cu ENGIE e posibil să ai nevoie şi de un mandat completat şi semnat.

Model mandat

Ca să vezi dacă ai nevoie de mandat la următoarea interacţiune cu noi, citeşte detaliile mai jos, în funcţie de situaţia în care te răgăseşti.

Eşti titularul contractului?

Nimic mai simplu! Te identifici doar cu ajutorul actului tău de identitate în toate punctele noastre de contact.

Eşti o persoană desemnată de titular?

1Atunci ai nevoie de actul tău de identitate şi de un mandat. Poţi folosi modelul nostru de mandat sau orice alt model similar. Poate fi scris şi de mână, însă acesta trebuie să fie semnat de titularul contractului.
2Înainte de a cere informaţiile necesare într-unul dintre punctele de contact ENGIE, e necesar să ne trimiţi prin formularul online sau în centrele de relaţii clienţi un exemplar al mandatului (original sau copie) şi copia actului tău de identitate.
3Noi vom salva toate datele necesare astfel încât data viitoare să putem oferi informaţii atât ţie, cât şi titularului, doar în baza actului de identitate.

Eşti coproprietar?

Dacă eşti coproprietar şi deţii mai mult de 50% din proprietate, atunci te poţi identifica cu ajutorul actului de identitate, iar în anumite cazuri e posibil să fie nevoie şi de actul de proprietate. În schimb, dacă ai mai puţin de 50% din proprietate vei avea nevoie fie de un mandat prin care să reiasă că ai fost desemnat ca reprezentant în relaţia cu ENGIE de către titularul de contract, fie de acordul coproprietarului/lor alături de care deţii mai mult de 50% din proprietate.

Eşti proprietarul locuinţei, însă contractul nu e pe numele tău?

Mai întâi este nevoie să schimbi titularul contractului de energie pentru această proprietate. Îţi recomandăm să faci online această schimbare, sigur şi rapid. Click aici. Apoi, după ce ai contractul de energie pe numele tău, te identifici doar cu ajutorul actului tău de identitate în toate punctele noastre de contact.

Eşti reprezentatul legal al unei afaceri?

Atunci ai nevoie doar de actul de identitate pentru a te identifica. Dacă există momente în care nu te poţi ocupa de operaţiuni specifice contractului de energie este bine să ştii că poţi mandata încă o persoană. În acest caz e nevoie să completezi şi un mandat ce va fi salvat în sistem pentru ca identificarea persoanei mandate să poată fi realizată doar cu ajutorul actului de identitate.

Întrebări frecvente

Este obligatorie utilizarea mandatului propus de ENGIE?

Nu, poți utiliza orice model de mandat similar, iar documentul poate fi scris inclusiv de mână. Asigură-te însă că acesta poartă semnatura titularului de contract.


Dacă sunt titularul unui contract de energie şi aleg altă persoană să mă reprezinte, eu mai am acces la informaţii?

Bineînţeles! Chiar dacă titularul alege altă persoană să îl reprezinte în relaţia cu noi, acesta va avea întotdeauna acces la toate informaţiile de care are nevoie.


Pot obține informații despre contractul ENGIE în calitate de soț/soție al/a titularului de contract?

În cazul în care proprietatea nu este deţinută împreună cu titularul de contract, îți putem oferi informațiile de care ai nevoie, în baza unui mandat. Poți folosi modelul propus de noi sau orice alt model similar. Mandatul poate fi scris și de mână.

În cazul în care proprietatea este deținută împreună cu titularul de contract, atunci te poţi identifica cu ajutorul actului de identitate, iar în anumite cazuri e posibil să fie nevoie şi de actul de proprietate.


Dacă sunt chiriaș şi contractul de energie este pe numele meu, mai am nevoie de un mandat?

În cazul acesta nu mai ai nevoie de un mandat întrucât ești titularul contractului de energie. Astfel, ai dreptul de a cunoaşte toate informaţiile ce ţin de acest contract şi de a realiza operaţiunile necesare.


Sunt proprietarul unui spațiu închiriat, însă contractul de furnizare de energie este pe numele chiriașului. Pot solicita informații în baza actualui de proprietare?

Dacă contractul de furnizare este pe numele chiriașului îți putem oferi doar informații referitoare la soldul de plată, starea instalației de utilizare gaz/electricitate și informații despre scadența următorului serviciu tehnic obligatoriu: verificare sau revizie a instalației de utilizare a gazelor naturale. Poţi obţine mai multe informaţii doar în cazul în care chiriaşul doreşte să te mandateze în relaţia cu ENGIE.


Ce se întâmplă dacă mandatez o nouă persoană?

Dacă în cadrul unei interacțiuni cu ENGIE primim un nou mandat prin care desemnezi o altă persoană să te reprezinte, vechiul mandat este automat invalidat, astfel numai tu şi noul mandatar veţi avea acces la informații.

INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE ENGIE ROMANIA

Versiunea 1.2 – 4 februarie 2019 Versiunea anterioara a prezentei Note generale de informare (versiunea 1.1, 18 iulie 2018), poate fi consultată aici.

Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor tale cu caracter personal sunt importante pentru noi – ENGIE Romania SA și afiliații acesteia [1] (împreună, Grupul ENGIE sau noi).

Prin urmare, asigurarea confidențialității și integrității datelor tale este o prioritate a Grupului ENGIE și o preocupare constantă pentru noi. De aceea, depunem toate demersurile pentru a prelucra datele tale cu caracter personal în conformitate cu principiile și în spiritul legislației în materie aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Cui se adresează această informare? Am pregătit această informare pentru toate persoanele care au contact – într-un fel sau altul – cu Grupul ENGIE și ale căror date personale ajung să fie prelucrate de către noi. Indiferent dacă ești clientul nostru, partenerul nostru de afaceri, o persoană care ne contactează pentru diverse scopuri (de exemplu, pentru a solicita o ofertă din partea noastră) ori ne vizitează într-unul dintre sediile noastre, un actual, fost ori potențial angajat, un colaborator, un student / practicant / intern, ori pur și simplu un utilizator de Internet care accesează unul dintre website-urile noastre, e util să parcurgi această informare. Te rugăm să parcurgi mai întâi glosarul / termenii de la punctul 12 al acestei informări.

Ce conține informarea? Informarea generală privind protecția datelor cu caracter personal de către Grupul ENGIE îți prezintă:

 • (a) categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • (b) scopurile pentru care le prelucrăm;
 • (c) în lumina acestor scopuri, temeiurile prelucrărilor;
 • (d) terții către care am putea divulga datele;
 • (e) durata prelucrării acestor date (perioada de stocare);
 • (f) ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizezi datele;
 • (g) drepturile tale în legătură cu prelucrarea datelor tale de către noi și modul în care le poți exercita;
 • (h) detaliile la care ne poți contacta cu privire la protecția datelor tale cu caracter personal; și
 • (i) situațiile în care se aplică această informare și modificările sale.

1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI

Mai jos, îți prezentăm fiecare situație în care Grupul ENGIE ar putea folosi datele tale cu caracter personal, în funcție de categoria căreia îi aparții. Indiferent de categoria din care faci parte, te rugăm să consulți și punctul 1.8 de mai jos, care cuprinde informații cu privire la scopul și temeiul pentru care putem prelucra datele tale indiferent de categoria de persoane din care faci parte.

1.1. Ești client sau potențial client al Grupului ENGIE?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru:

(i) Furnizarea serviciilor noastre. Mai precis, vom utilizate datele tale pentru a-ți pregăti o ofertă (poate chiar personalizată), pentru a încheia și executa contractul cu tine, precum și pentru a ne asigura că îți furnizăm serviciile solicitate întocmai. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și / sau executării contractului cu tine.

(ii) Comunicarea cu tine pentru rezolvarea solicitărilor tale. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror altor întrebări pe care ni le vei adresa.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu tine sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare/cerere, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

(iii) Comunicare cu tine în scop de marketing. Pentru a îți trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, inslusiv prin intermediul website-urilor (ex. retele de socializare, platforme on-line etc.) ale unor terte companii partenere, este necesar să prelucrăm datele tale cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor tale va fi întemeiată pe consimțământul tău de a primi astfel de comunicări de la noi.

Vom prelucra următoarele date care se referă la tine: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală, istoric consum energie.

1.2. Faci parte din personalul partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri de afaceri)?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru:

(i) Menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezinți. Pentru a putea să colaborăm cu compania din care faci parte, va trebui să prelucrăm informații care te privesc. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte.

Vom prelucra următoarele date care se referă la tine: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresă de e-mail.

(ii) Comunicarea cu companiile pe care le reprezinți în scop de marketing. Pentru a putea transmite companiei din care faci parte comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele tale cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor tale va fi întemeiată pe consimțământul de a primi astfel de comunicări de la noi.

Vom prelucra următoarele date care se referă la tine: nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail.

1.3. Ești o persoană fizică cu care suntem în relații de afaceri?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i) Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu tine. Este necesar să prelucrăm anumite informații care te privesc pentru a putea începe și menține colaborarea cu tine.

Vom prelucra următoarele date care se referă la tine: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și numar carte identitate, adresa de corespondență, cod numeric personal, codul de identificare fiscală, calitatea, calificări profesionale.

În acest caz, ne vom baza prelucrarea datelor care se referă la tine pe necesitatea acesteia pentru încheierea / executarea contractului dintre tine și noi.

(ii) Comunicarea cu tine pentru rezolvarea problemelor tale. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror alte întrebări pe care ni le vei adresa în decursul relației noastre.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu tine sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

1.4. Faci parte din personalul unei autorități publice?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspuns la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.

Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faci parte și semnătura ta în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiți o solicitare de informații din partea autorității din care faci parte, îți vom prelucra datele (nume, prenume, funcție/post, angajator, adresa e-mail, numar telefon) pentru a răspunde cererii tale.

1.5. Ești un aplicant la job-uri sau stagii de practică în cadrul Grupului ENGIE?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de recrutare.

Pentru a putea să ne facem o imagine despre profilul tău, cât de bine te-ai potrivi în cadrul unei companii din Grupul ENGIE, este necesar să prelucrăm datele incluse în aplicația pe care ne-o transmiți. Aceste date vor include de regulă numele, prenumele, datele tale de contact (număr de telefon și adresă de e-mail), experiența ta profesională, studiile tale și orice alte informații alegi să introduci în CV-ul tău și alte documente pe care le-am putea solicita de la tine. De asemenea, în cadrul interviului cu tine vom prelucra date cu caracter personal care se referă la tine, cum ar fi: preferințele tale profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile tale care nu sunt incluse în CV-ul tău, așteptările tale în privința remunerației. Ca parte a procesului de angajare, îți putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizații, calificări profesionale etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal.

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor tale pe încheierea / executarea contractului de muncă, stagiu de practică, intership etc. cu tine.

În situația în care îți vom cere să asiguri transmiterea către noi a unor scrisori de recomandare, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre tine. În acest caz, sursa datelor tale cu caracter personal vor fi persoanele respective. De asemenea, în acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori (în temeiul consimțământului lor) și privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective (în temeiul intereselor noastre legitime).

1.6. Ești un vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.

În unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video (CCTV), pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu tine. În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin pictograme, conform legii. Prelucrarea datelor tale în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre.

De asemenea, la recepție vom prelucra datele tale cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, cu excepția codului numeric personal. Este posibil să te întrebăm și despre scopul vizitei tale și numele persoanei pe care o vizitezi, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

1.7. Ești un vizitator al site-urilor noastre sau ai interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i) Îmbunătăţirea experienţei tale pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ai exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosești, pentru a soluționa problemele pe care le-ai putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul tău (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului tău; informații despre locul în care te afli când accesezi website-ul nostru.

Pentru mai multe informații cu privire la identificatori, click aici sau consultă Politica de cookies de pe site-ul www.engie.ro.

Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri consimțământul tău (în cazul în care nu este vorba despre servicii necesare pentru a îți oferi acces la website) sau interesul nostru legitim de ați oferi o experiență plăcută de navigare a website-ului nostru.

(ii) Cunoașterea opiniilor tale pe care ni le comunici. De asemenea, atunci când postezi un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, apeși butonul Like, redistribui postarea noastră, ne transmiți un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care ni le-ai transmis (nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care ai întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului tău).

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul tău.

(iii) Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT și protecția acestora.

Putem prelucra datele tale pentru: gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT; protejarea datelor şi a sistemelor noastre împotriva atacurilor şi a altor acte similare în mediul virtual.

În acest scop, vom prelucra date privind: adresa de IP a dispozitivului de pe care s-a efectuat accesul, tipul de dispozitiv și numele de utilizator folosit la autentificare.

În acest caz, ne vom întemeia prelucrarea pe interesele noastre legitime sau, după caz, îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

1.8. Dacă ești în oricare dintre situațiile de mai sus sau în alte situații

Putem, de asemenea, să prelucrăm datele tale pentru următoarele scopuri:

(i) Comunicarea cu tine pentru rezolvarea solicitărilor tale. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le vei adresa.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu tine (dacă există) sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

(ii) Răspuns la solicitările autorităților / instituțiilor sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să fim sub o obligație legală de a comunica datele tale către anumite autorități, de a stoca datele tale pe o anumită perioadă sau de a prelucra într-un alt mod datele tale. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

(iii) Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni. În contextul unor tranzacții, este posibil să divulgăm datele tale către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom încerca să reducem pe cât posibil aceasta. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.

(iv) Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele tale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul acelor dispute. În această situație, vom prelucra datele tale cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

1.9. Despre datele terților

Dacă ne transmiți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții tăi, rudele tale, prietenii tăi etc.), te rugăm să te asiguri că i-ai informat despre scopul, motivul (temeiul: executarea contractului pe care l-ai încheiat cu ei, consimțământul lor etc.) și alte informații cu privire la modul în care le prelucrezi datele și că i-ai îndrumat spre această informare cu privire la modul în care Grupul ENGIE prelucrează date cu caracter personal sau/și că le-ai explicat prevederile acesteia.

De asemenea, ne vom îndeplini obligația de a informa respectivele persoane despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

2. SURSA DATELOR

Direct de la tine

Colectam direct de la tine datele personale furnizate în urma interacțiunilor cu tine, în funcție de categoria din care faci parte, astfel cum aceasta este prevazută la punctul 1 de mai sus.

Din surse externe

În funcție de categoria din care faci parte, astfel cum acesta este prevazută la punctul 1 de mai sus, putem colecta în mod legitim date despre tine din surse externe precum: parteneri Engie, sau surse publice.

3. CUI VOM DIVULGA DATELE TALE

Ca regulă, nu vom divulga datele tale către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm să limităm accesul la datele tale cu caracter personal, cu toate acestea în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm date care se referă la tine.

Putem divulga datele tale către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: alte companii din Grupul ENGIE, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau pentru alte companii din Grupul ENGIE în diverse domenii, alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele date către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor tale le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor tale.

4. ÎN CE CONDIȚII AM PUTEA TRANSFERA DATELE TALE CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele tale cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele tale către vreuna dintre destinațiile de mai sus, te vom informa în avans despre decizia noastră.

5. CÂT VOM PĂSTRA DATELE TALE

Vom stoca datele tale în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special a celor privind protecția datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

6. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZEZI DATELE

În cele mai multe cazuri, nu ai o obligație de a ne furniza datele tale cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne oferi datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu tine, să îți vindem produsele sau să îți prestăm serviciile noastre, să îți permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să îți răspundem la reclamanții sau solicitări ori să îți trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care te-ar putea interesa.

7. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la tine sau care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

8. DREPTURILE TALE ȘI CUM POȚI SĂ LE EXERCIȚI

Dorim să fii conștient de drepturile tale și de maniera în care le poți exercita.

Drepturile tale:

Ai următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; ai, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele tale în temeiul consimţământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimţământul; poți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ai acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele tău.

Poți obţine mai multe informaţii despre drepturile tale dând click aici sau pe pagina de internet www.engie.ro, în secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal.

Cum îți poți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să folosești oricând dorești detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor tale şi să facilităm exercitarea drepturilor tale.

9. DATELE NOASTRE DE CONTACT

Dacă ai orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informații din această informare sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor tale de către noi, te rugăm să nu eziți să ne contactezi oricând.

Ne poți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos; vom încerca să răspundem în timp util solicitării tale.

Datele noastre de contact

Denumire completă: ENGIE Romania SA

Adresă sediu social (adresă corespondență): Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254

Număr de telefon: Call Center 021 9366, (disponibil între orele 08:30 – 19:00)

Website: https://www.engie.ro/contact/

Datele de contact ale persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal)

Prenume și nume: Nicolae Garofil, Ofițer privind protecția datelor.

Adresă corespondență: Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254

Adresă de e-mail: Nicolae.Garofil@engie.com

10. CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ INFORMARE

Această informare generală se aplică în legătură cu prelucrarea datelor tale către companiile din Grupul ENGIE, astfel cum acesta a fost definit la punctul 1 de mai sus.

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-urile noastre sau despre care te informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care îți prelucrează datele în alt mod prin website-urile noastre sau pe rețelele de socializare în legătură cu conturile noastre.

11. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă de informare. În astfel de cazuri, modificările vor intra în vigoare de la momentul postării noii versiuni a notei generale de informare pe website-ul nostru www.engie.ro, în secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note de informare în cadrul aceleiași secțiuni, pentru a putea fi consultate de către persoanele interesate.

12. CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Vă mulțumim,
ENGIE Romania SA

[1] Afiliați ENGIE Romania SA: Distrigaz Sud Rețele SRL, ENGIE Servicii SRL, ENGIE Building Solutions SRL, Brăila Winds SRL, Alizeu Eolian SRL

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR ENGIE ROMANIA SA

Versiunea 1.1 – 4 februarie 2019
Versiunea anterioara a prezentei Note de informare a clienților ENGIE (versiunea 1.0, 25 mai 2018), poate fi consultată aici.

1. DESPRE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

În această notă de informare îți explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor tale cu caracter personal de către ENGIE Romania SA (denumită în continuare „ENGIE” și/sau „noi”) (i) în legătură cu contractul de furnizare energie electrică / furnizare gaze naturale / prestări servicii tehnice și (ii) numai în baza consimțământului prealabil exprimat de tine, pentru a te contacta în legătură cu produsele, serviciile și promoțiile companiilor din grupul nostru, precum și modul în care ne asigurăm că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Pentru scopurile acestei note de informare, ENGIE este operator de date cu caracter personal. Poți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos poți găsi datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, te rugăm să acorzi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să te asiguri că o înţelegi pe deplin. Nu ezita să ne comunici orice nelămuriri ai avea. Dorim să fie clar pentru tine cum folosim datele tale şi modul în care le protejăm. Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care ți le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a îți facilita exercitarea acestora.

Îți mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele tale.

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM – SCOPURI, CATEGORII DE DATE, TEMEI, PERIOADĂ DE STOCARE

Prezenta secțiune cuprinde informații cu privire la: (i) datele tale personale care sunt prelucrate de ENGIE, (ii) scopul în care facem această prelucrare, (iii) temeiul juridic în baza căruia facem prelucrarea, precum și (iv) perioada de stocare a acestor date. Pentru ușurința parcurgerii prezentei note de informare am inclus toate aceste informații în tabelul de mai jos:

Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personalPentru a putea să încheiem contractul de furnizare energie electrică / furnizare gaze naturale / prestări servicii tehnice cu tine
Datele prelucrateNume, prenume, număr de telefon, serie, număr și valabilitate carte / buletin de identitate, pașaport sau legitimație de ședere temporară în România, CNP, adresă domiciliu, adresă de e-mail, adresă loc de consum, nivel de tensiune loc de consum, număr loc de consum, POD loc de consum, serie contor, putere aprobată, cod loc de consum, categorie consum, serie contor, capacitate rezervată orară, informaţii privind consumul de energie, index consum, date legate de facturare, numărul contractului de furnizare
Temeiul juridicPrelucrarea este necesară pentru încheierea contractului cu tine
Perioada de stocarePe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale și încă 5 ani după încetarea acestora, cu excepția cazurilor în care legea sau regulile de arhivare prevăd un termen mai lung
Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personalPentru a putea să încheiem contractul de furnizare energie electrică / furnizare gaze naturale / prestări servicii tehnice cu tine
Datele prelucrateNume, prenume, număr de telefon, serie, număr și valabilitate carte / buletin de identitate, pașaport sau legitimație de ședere temporară în România, CNP, adresă domiciliu, adresă de e-mail, adresă loc de consum, nivel de tensiune loc de consum, număr loc de consum, POD loc de consum, serie contor, putere aprobată, cod loc de consum, categorie consum, serie contor, capacitate rezervată orară, informaţii privind consumul de energie, index consum, date legate de facturare, numărul contractului de furnizare
Temeiul juridicPrelucrarea este necesară pentru executarea contractului de furnizare a energiei electrice / furnizare gaze naturale / prestare servicii tehnice încheiat cu tine
Perioada de stocarePe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale și încă 5 ani după încetarea acestora, cu excepția cazurilor în care legea sau regulile de arhivare prevăd un termen mai lung
Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personalEfectuarea de studii și cercetări de piață
Datele prelucrateNume, prenume, număr de telefon, adresă loc de consum, adresă de e-mail, cod client
Temeiul juridicInteresul nostru legitim
Perioada de stocarePe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale și încă 5 ani după încetarea acestora
Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personalEfectuarea de statistici
Datele prelucrateAdresă loc de consum, CNP, număr de telefon, adresă, adresă de e-mail, istoric consum, tip locuință, categorie consum, comportament și modalități de plată
Temeiul juridicInteresul nostru legitim
Perioada de stocarePe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale și încă 5 ani după încetarea acestora
Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personalTransmiterea de comunicări de marketing direct în scop de reclamă, marketing și publicitate – cu privire la produsele, serviciile și promoțiile companiilor din grupul ENGIE, dacă este cazul
Datele prelucrateNume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, istoric consum, CNP, vechime portofoliu, adresă loc de consum, tipul de servicii contractate
Temeiul juridicConsimțământul tău
Perioada de stocarePe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale și încă 5 ani după încetarea acestora
Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personalÎndeplinirea obligațiilor de prevenire a finanțării actelor de terorism, combaterea spălării banilor și respectarea măsurilor de embargo, dacă este cazul
Datele prelucrateNume, prenume, număr de telefon, serie număr și valabilitate carte / buletin de identitate sau pașaport sau legitimație de ședere temporară în România, CNP, adresă domiciliu
Temeiul juridicObligație legală
Perioada de stocarePe întreaga perioadă de derulare a raporturilor contractuale și încă 5 ani după încetarea acestora, cu excepția cazurilor în care legea sau regulile de arhivare prevăd un termen mai lung
Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personalCrearea contului în agenția on line
Datele prelucrateNume, prenume, adresa corespondență, adresă loc de consum, CNP, adresă e-mail, nr. telefon, nr. instalație, nr. contract
Temeiul juridicConsimțământul tău
Perioada de stocarePe întreaga perioadă în care contul este activ și încă un an de la data dezactivării

3. DE UNDE OBȚINEM DATELE TALE

Direct de la tine

Colectam direct de la tine datele personale furnizate la semnarea contractului de furnizare energie electrică / furnizare gaze naturale / prestări servicii tehnice sau pe parcursul desfasurarii acestuia.

Din surse externe

Pentru oferirea de produse și servicii, putem colecta în mod legitim date despre tine din surse externe precum: parteneri Engie, sau surse publice.

4. CUI VOM DIVULGA DATELE TALE

Nu divulgăm datele tale către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații de excepție, pot fi divulgate spre exemplu numele, prenumele, numărul de telefon, județul în care locuiești și adresa de e-mail către destinatarii și în anumite scopuri. Mai multe informații poți găsi mai jos:

DestinatariAlte companii din grupul ENGIE sau din afara grupului ENGIE. Operatorul sistemului de distribuție aferent locului de consum, operatorul de rețea aferent locului de consum, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale, operatorii economici contractați pentru serviciile de verificare/revizie gaze naturale, furnizorul serviciului de call center, partenerii de contractare a serviciilor de furnizare energie electrică, gaze naturale și/sau prestare servicii tehnice
Scopul divulgăriiMotive legitime legate de activitatea noastră
Temeiul juridic al divulgăriiInteresele noastre legitime
DestinatariPartenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, furnizori de strudii de piață, agenții media, furnizori de alte servicii
Scopul divulgăriiPentru a-ți putea transmite comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile companiilor din grupul ENGIE
Temeiul juridic al divulgăriiConsimțământul tău
DestinatariPersoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru ENGIE, în diverse domenii (de exemplu, stocare baze de date și documente, prestatori de servicii de arhivare, operatorii serviciilor de poștă și curierat, parteneri bancari și nonbancari de încasare indicați pe verso factură)
Scopul divulgăriiPrelucrarea este necesară pentru executarea contractului de furnizare energie electrică / gaze naturale / servicii tehnice încheiat cu tine
Temeiul juridic al divulgăriiInteresele legitime ale noastre sau ale unei alte companii din grupul ENGIE
DestinatariOrice persoană fizica sau juridcă, agenție, instituție și autoritate publică, parteneri externi de recuperare debite sau instanțe relevantă din România sau din alt stat
Scopul divulgăriiConstatarea, exercitarea sau apărarea în instanță a unui drept al nostru sau al altei companii din grupul ENGIE și pentru a răspunde solicitărilor primite din partea autorităților publice, întemeiate pe dispozițiile legale
Temeiul juridic al divulgăriiInteresele legitime ale noastre sau ale unei alte companii din grupul ENGIE; Obligație legală

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le impune legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Marea majoritatea a autorităților, companiilor, organizațiilor şi persoanelor fizice către care divulgăm datele tale sunt, la rândul lor, obligate să respecte legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal şi drepturile pe care aceasta ți le oferă.

5. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE TALE CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Dacă va fi necesar să transferăm datele tale către terți, îți vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

6. CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚII EXERCITA

Tratăm drepturile pe care le ai în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la tine cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Drepturile tale

Pe scurt, drepturile tale sunt următoarele:

 • Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; ai, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile prevăzute de lege.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a restricționa prelucrarea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm, atunci când este necesar.
 • Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru, în condițiile prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimțământului. În situațiile în care prelucrăm datele tale în temeiul consimțământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimțământul; poți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ai acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.

Poți obține mai multe informații despre drepturile tale consultând anexa nr. 1 la prezenta Notă de informare. Vei observa că, potrivit legii, poți exercita aceste drepturi în anumite condiții. În orice caz, vom depune toate demersurile pe care legea ni le impune pentru a îți facilita exercitarea lor.

Cum îți poți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să folosești oricând dorești detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos. Vom încerca să răspundem cât mai rapid și complet tuturor întrebărilor și preocupărilor tale și să facilităm exercitarea drepturilor tale.

7. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZEZI DATELE

Nu ai o obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele tale cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document și nu te vom obliga în alt mod să o faci. Cu toate acestea, dacă nu ne oferi datele solicitate, nu vom putea să îți vindem energie electrică, gaze naturale sau servicii tehnice.

8. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

În condițiile actuale, nu vei face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la tine sau care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

9. DATELE NOASTRE DE CONTACT

Ne poți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.

Datele noastre de contact

ENGIE Romania S.A., Bd. Mărășești nr. 4-6, Sector 4, București, 040254, Call Center 021 9366, (disponibil între orele 08:30 – 19:00), adresă de email: consiliere-clienti@engie.com, website: https://www.engie.ro/contact/

Datele de contact al persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactezi în legătură cu orice probleme referitoare la protecția datelor tale cu caracter personal)

Prenume și nume: Nicolae Garofil, adresă corespondență: Bd. Marășești nr. 4-6, Sector 4, București, 040254, adresă de email: Nicolae.Garofil@engie.com.

10. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă de informare. În astfel de cazuri, modificările vor intra in vigoare de la momentul postării noii versiuni a notei de informare pe website-ul nostru www.engie.ro, în secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note de informare în cadrul aceleiași secțiuni, pentru a putea fi consultate de către persoanele interesate.

11. SEMNIFICAȚIA UNOR TERMENI DIN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre tine pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu tine, noi suntem operatorul, iar tu ești persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), tu ești persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Anexa nr. 1 DREPTURILE TALE ÎN DETALIU

Poți găsi informații separate cu privire la dreptul tău la opoziție în anexa următoare (Anexa nr. 2).

Dreptul de a fi informat(ă)

În calitate de operator, luăm măsurile adecvate pentru ca informațiile furnizate și comunicările referitoare la prelucrare să fie într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu, în special atunci când informațiile sunt adresate în mod specific unui minor. Informațiile pot fi furnizate fie în scris, fie prin alte mijloace (inclusiv în format electronic, atunci când este oportun).

Vei fi informat(ă) atât atunci când datele cu caracter personal sunt colectate de la tine, cât și atunci când au fost obținute de la un terț.

Dreptul de acces

Pentru a putea fi informat(ă) cu privire la prelucrare și a putea verifica legalitatea acesteia, ai dreptul de acces la datele cu caracter personal referitoare la tine pe care le prelucrăm.

De asemenea, ai dreptul de a obține de la noi confirmarea că se prelucrează sau nu datele tale cu caracter personal. Dacă prelucrăm datele tale cu caracter personal, ai dreptul de acces la datele respective; de asemenea, într-o astfel de situaţie, ai dreptul de acces la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii/categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, în special destinatari din state terțe ori organizații internaționale;
 • perioada pentru este preconizată stocarea datelor sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare;
 • faptul că ai dreptul de a ne solicita rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării datelor și dreptul de a te opune prelucrării;
 • dreptul tău de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă datele nu sunt colectate de la tine, orice informații referitoare la sursă;
 • existența unui proces decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri) și informații privind logica utilizată și importanța și consecințele preconizate ale prelucrării pentru tine.

Dreptul la rectificare

Dacă datele tale cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, ai dreptul ca acestea să fie rectificate de noi, fără întârzieri nejustificate. În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, ai dreptul ca datele pe care le prelucrăm să fie completate (dacă este cazul), inclusiv în urma oferirii de declarații suplimentare de către tine.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Ai posibilitatea de a solicita ca datele tale cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le prelucrăm. Ai dreptul la ștergerea datelor care te privesc în următoarele situații:

 • datele tale cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care le-am colectat (prelucrat);
 • ți-ai retras consimțământul în temeiul căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei pe care ne putem baza pentru a vă prelucra datele;
 • te opui prelucrării (în temeiul dreptului tău la opoziţie) și nu există motive legitime care să ne dea dreptul de a îți prelucra datele în continuare;
 • am prelucrat datele tale în mod ilegal;
 • există o obligație legală a noastră pentru care este necesară ștergerea datelor;
 • colectarea datelor a avut loc în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale unui minor.

La rândul nostru, avem dreptul să refuzăm solicitarea ta de ștergere a datelor cu caracter personal dacă este necesar să le prelucrăm:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • pentru a respecta o obligație legală de prelucrare, pentru a îndeplini o sarcină executată în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiţi;
 • pentru motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal, în măsura în care dreptul la ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ai dreptul de a ne cere să restricţionăm prelucrarea datelor tale dacă cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 • contești exactitatea acelor date – în acest caz, vom opri prelucrarea până când vom verifica exactitatea acelor date;
 • prelucrarea este ilegală – caz în care, deși ai dreptul ca datele tale să fie șterse („dreptul de a fi uitat”), te opui ştergerii și, în schimb, ne soliciţi să restricţionăm utilizarea lor;
 • nu mai avem nevoie de acele date, dar tu ni le soliciţi în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanță;
 • te-ai opus prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiţi sau te-ai opus prelucrării necesare în scopul intereselor legitime ale noastre ori ale unui terț – în toate aceste cazuri, vom opri prelucrarea datelor tale pe parcursul perioadei în care verificăm dacă motivele legitime care întemeiază prelucrarea datelor de către noi prevalează asupra drepturilor tale.

Cu toate acestea, vom continua să prelucrăm (și altfel decât prin stocare) datele a căror prelucrare a fost restricționată de tine dacă și în măsura în care:

 • ești de acord cu prelucrarea;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • prelucrarea este necesară pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Te vom informa înainte de a ridica restricționarea prelucrării.

De exemplu, în funcție de modul concret în care prelucrăm datele în cauză, pentru a da curs cererii de restricționare a prelucrării, putem muta temporar într-un alt sistem de prelucrare datele a căror prelucrare este restricționată, putem bloca accesul utilizatorilor la acele date sau adopta orice măsuri cu efect similar.

Dreptul la portabilitatea datelor

Poţi obţine de la noi datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm, pentru a le utiliza în scopurile în care dorești și a putea să le transferi dintr-un mediu în altul, într-un mod sigur și facil. Ai dreptul la portabilitate numai în privința datelor pe care le prelucrăm în temeiul consimțământului tău, pentru executarea unui contract la care ești parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, la cererea ta.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv cu privire la crearea de profiluri)

La momentul la care îți prezentăm această notă de informare, nu prelucrăm în mod automat datele tale.

Dacă în viitor vom realiza prelucrări automate ale date tale:

 • ai dreptul de a nu fi supus(ă) unor decizii întemeiate pe astfel de prelucrări, care produc efecte juridice cu privire la tine sau care te afectează altfel în mod semnificativ;
 • nu vei beneficia însă de dreptul de mai sus atunci când decizia (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine şi ENGIE, (ii) este prevăzută de lege sau (iii) este întemeiată pe consimțământul tău explicit;
 • în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea ori executarea unui contract între tine şi ENGIE sau este întemeiată pe consimțământul tău explicit, ai următoarele drepturi: (i) dreptul de a obține intervenție umană în luarea deciziei, (ii) dreptul de a îți exprima punctul de vedere și (iii) dreptul de a contesta decizia;
 • deciziile noastre întemeiate pe prelucrări automate, atunci când sunt permise, nu vor avea la bază categoriile speciale de date cu caracter personal ale tale, cu excepția cazului în care ai consimțit expres sau prelucrarea acelor date este necesară pentru motive de interes public major, în temeiul legii.

Dreptul de a îți retrage consimțământul

În situațiile în care îți prelucrăm datele pe baza consimțământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimțământul, cel puțin la fel de simplu ca acordarea acestuia. Puteți face aceasta în orice moment, prin modurile indicate în secțiunea de mai sus referitoare la modul în care îți poți exercita drepturile – secțiunea CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA. Dacă îți retragi consimțământul, aceasta nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o pe baza aceastuia anterior retragerii.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor

Pe lângă orice alte drepturi pe care le ai cu privire la formularea de cereri înaintea instanțelor judecătorești și a altor autorități, ai dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor, în cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale de către noi încalcă legislația. Poți depune plângere în special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene: (i) în care ai reședința obișnuită; sau (ii) în care se află locul tău de muncă; sau (ii) în care a avut loc presupusa încălcare a drepturilor tale cu privire la protecția datelor. În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336

Număr de telefon (fix): 031 805 92 11

Număr de fax: 031 805 96 02

Adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro

Website: http://www.dataprotection.ro/

Anexa nr. 2

Dreptul tău la opoziție

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiți sau este necesară pentru interesele legitime ale noastre sau ale unui terț.

Ai și dreptul de a te opune prelucrării în scop de marketing direct.

De asemenea, ai dreptul de a te opune prelucrării în scopuri de cercetare științifică ori istorică sau în scopuri statistice, mai puțin în cazul prelucrarea respectivă este necesară pentru îndeplinirea unui sarcini realizate din motive de interes public.

Îți poți exercita acest drept prin modurile indicate în secțiunea de mai sus referitoare la modul în care îți puteți exercita drepturile – secțiunea CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA.

Vă mulțumim,

ENGIE Romania SA

keyboard_arrow_up