Sistemul de raportare a neregulilor (whistleblowing)

La nivelul Grupului ENGIE a fost creat un nou Sistem de raportare a neregulilor (Whistleblowing system), care poate fi accesat de toți angajații Grupului și Părțile interesate.

Persoana care semnalează nereguli (whistleblower) este persoana care raportează orice încălcare a legii sau reglementărilor aplicabile în următoarele domenii: corupție, încălcări ale drepturilor omului, fraudă, încălcarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, posibile încălcări ale regulilor de concurentă, încălcări ale sancțiunilor și embargourilor internaționale, încălcări ale regulilor privind sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și, în general, încălcări ale legilor sau reglementărilor aplicabile, în special în ceea ce privește faptele sancționate penal. Sesizările se pot referi, de asemenea, la încălcări ale regulilor de etică ale Grupului sau ale Codului de conduită (Carta etică și Ghidul practic de etică ENGIE).

Indiferent dacă ești un angajat, permanent sau temporar, al Grupului ENGIE, un furnizor sau prestator de servicii, un subcontractor sau orice altă parte interesată, poți folosi una dintre metodele prezentate mai jos pentru a raporta orice încălcare a legii sau reglementărilor aplicabile în domeniile mai sus menționate.

Prin noul sistem de raportare se asigură confidențialitatea identității persoanelor care semnalează nereguli și a persoanelor vizate/implicate în cazurile sesizate, precum și protecția persoanelor care semnalează nereguli față de orice măsuri care ar viza sancționarea acestora pentru că au utilizat în mod dezinteresat și cu bună credință noul sistem de raportare a neregulilor.

Noul sistem de raportare a neregulilor ilustrează dorința continuă a Grupului ENGIE de a-și apăra valorile și reafirma angajamentele de etică, prin intermediul unor instrumente pe care oricine le poate accesa cu ușurință, în scopul prevenirii actelor/faptelor contrare eticii Grupului.

Sistemul de raportare a neregulilor poate fi activat prin e-mail și prin două numere de telefon accesibile în întreaga lume (disponibile în 4 limbi: franceză, engleză, spaniolă și portugheză):

  • E-mail: ethics@engie.com
  • Număr gratuit: 00 800 2348 2348 sau linie telefonică fixă din Franța: +33(0)1 45 51 03 67

Alternativ, poate fi accesat sistemul de raportare a neregulilor ENGIE Romania la adresa: etica.ro@engie.com.

Nu uitați! Puteți adresa întrebări, solicita consiliere sau semnala probleme de etică Ofițerului de etică sau Ofițerului adjunct de etică din cadrul ENGIE Romania, utilizând canalul local de raportare a neregulilor: etica.ro@engie.com.

Este asigurată deplina confidențialitate a sesizărilor transmise!

keyboard_arrow_up