Verificări și revizii

Pentru protecţia echipei și a afacerii tale

Verificările şi reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de gaz și ale centralelor termice sunt operaţiuni preventive, ce cuprind verificări vizuale şi acţiuni tehnice specifice, menite să asigure funcţionarea echipamentelor în condiţii de siguranţă. Operaţiunile de revizii și verificări sunt necesare pentru a constata dacă instalaţia interioară de gaz natural și centrala termică îndeplinesc condițiile de funcţionare în siguranţă prevăzute în Normele Tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

ENGIE, în calitate de jucător cheie pe piaţa energetică din România și partener cu experienţă îndelungată, îţi oferă o gamă variată de pachete de servicii tehnice pentru verificarea și revizia instalaţiei de gaz natural si a centralei termice care îţi garantează desfășurarea în siguranţă a activităţii companiei tale.
Verificarea tehnică periodică
2 ani
Verificarea tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează la intervale de maximum doi ani. La intervale mai mici de doi ani, verificările tehnice se efectuează la cererea expresă a clientului, în cazul în care se dorește o verificare suplimentară.
Revizia tehnică periodică
10 ani
Revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează la intervale de maximum zece ani, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea. De asemenea, revizia tehnică periodică poate fi realizată după întreruperea utilizării instalaţiei pe o perioadă mai mare de şase luni, după orice eveniment sau proiect care ar fi putut afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau la solicitarea expresă a clientului.
keyboard_arrow_up