Politici și proceduri

Politicile și procedurile aplicabile la nivelul ENGIE Romania contribuie la înrădăcinarea unei culturi a integrității. Politica noastră este clară: toleranță zero mai ales în privința fraudei și a corupției, și un angajament ferm în privința respectării regulilor de etică. Aceasta înseamnă ca fiecare dintre noi să își asume cu rigurozitate rolul care îi revine în construirea și protejarea reputației Grupului, acționând în deplină conformitate cu legile aplicabile și cu valorile și principiile noastre de etică.

Carta etică și ghidul practic de etică

Carta Etică constituie, împreună cu Ghidul Practic de Etică, fundamentul pe care se sprijină toate sistemele de referință, politicile interne și codurile de conduită adoptate de Grupul ENGIE. Carta Etică definește cele 4 principii etice fundamentale în jurul cărora se articulează toate angajamentele ENGIE în materie de etică, iar Ghidul Practic de Etică, detaliază modalitățile de aplicare ale cadrului general și dă exemple de situații concrete.

Referențialul de integritate

Integritatea este unul dintre cele 4 principii fundamentale pe care ENGIE își întemeiază politica de etică și conformitate. Referențialul de integritate servește drept cadru pentru implementarea principiului „comportați-vă cinstit și promovați integritatea” și reunește politicile și procedurile dedicate prevenirii fraudei, corupției și traficului de influență.

Referențialul privind drepturile omului

Referențialul privind drepturile omului reunește toate angajamentele asumate de ENGIE în domeniul drepturilor omului și al libertăților fundamentale.
Acest referențial specifică unul dintre cele 4 principii fundamentale de etică pe care ENGIE își întemeiază politica de etică și conformitate: „respectați-i pe ceilalți”.

Referențialul de conformitate etică

Referențialul de conformitate etică servește drept cadru pentru implementarea principiului „acționați în conformitate cu legile și reglementările”.

Planul de vigilență al grupului ENGIE

Legea franceză privind “Obligația de vigilență”, adoptată în martie 2017, reglementează noi cerințe pentru companiile multinaționale care activează, parțial sau integral, în Franța. Aceasta impune societăților-mamă să elaboreze, să implementeze și să publice, un plan de vigilență în scopul prevenirii încălcării Drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și a regulilor privind securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului pe parcursul întregului proces de producție, inclusiv pentru subsidiarele/filialele acestora.

keyboard_arrow_up