Călătoria noastră
către sustenabilitate

La ENGIE, știm că acțiunile de astăzi au puterea de a construi un viitor mai bun. De aceea, sustenabilitatea este unul dintre pilonii principali care stau la baza activităților noastre.

Provocările globale, precum schimbările climatice, epuizarea resurselor naturale și inegalitatea socială, cer acțiune imediată.

În fața acestora, credem că mediul de afaceri are puterea de a fi un exemplu, demonstrând un angajament solid față de sustenabilitate ca bază pentru succes, creștere și impact pozitiv durabil.

1. Cadrul de sustenabilitate al ENGIE Romania

La nivel de grup, ambiția noastră este de a deveni liderul tranziției energetice, având obiectivul de a atinge Net Zero Carbon până în 2045.

Una dintre prioritățile noastre este reducerea emisiilor de dioxid de carbon în activitățile noastre, prin dezvoltarea de soluții prietenoase cu mediul, precum și decarbonarea clienților și partenerilor noștri, prin furnizarea sau oferirea de soluții de producere a energiei electrice verzi și prin îmbunătățirea eficienției energetice.

Ca angajator, acordăm o importanță deosebită sănătății colegilor noștri și siguranței la locul de muncă, încurajând incluziunea, diversitatea de gen și echitatea salarială.

Totodată, susținem dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale, prin investiții în mediu, sănătate și educație.

Pentru noi, a fi sustenabil este atât condiția prealabilă, cât și rezultatul unei performanțe financiare sănătoase, alături de un sistem de guvernanță matur.

1.1 Strategia de sustenabilitate

În cei 19 ani de activitate pe piața din România, ENGIE Romania a luat în serios rolul și impactul său în societate. Strategia ENGIE Romania 2030 demonstrează angajamentul nostru de a accelera tranziția energetică, integrând subiectele legate de sustenabilitate în toate liniile noastre de business. Sustenabilitatea este parte din identitatea corporativă și strategia de business a ENGIE Romania de mai bine de zece ani. Strategia de sustenabilitate a ENGIE se bazează pe trei piloni: Energie Verde, Climă și Mediu, Oameni și Comunități.

1.2 Matricea temelor materiale a ENGIE Romania

Am efectuat o analiză detaliată a provocărilor semnificative cu care ne confruntăm la nivel local, prin intermediul unei analize a materialității. În mod constant, ne angajăm într-un dialog activ cu toate părțile interesate pentru a înțelege și integra așteptările acestora în deciziile noastre strategice. În viitorul apropiat, ne propunem să consolidăm această analiză printr-o abordare de dublă materialitate.

Sănătatea și securitatea la locul de muncă, siguranța spațiilor, etica și conformitatea, precum și promovarea diversității și incluziunii la locul de muncă au fost identificate ca priorități fundamentale, având un caracter permanent și structural în toate aspectele activităților noastre.

Reducerea emisiilor de carbon și gestionarea creșterii sustenabile reprezintă obiective decisive pentru noi, în cadrul eforturilor de transformare.

Ne concentrăm eforturile pentru a crește și menține angajamentul colegilor și colegelor noastre, pe conducerea și guvernanța responsabilă, precum și pe creșterea utilizării instrumentelor de finanțare sustenabilă, ca mijloace esențiale de creare de valoare și de accelerare a tranziției către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Rezultatele evaluării materialității subliniază coerența între așteptările părților interesate și orientarea strategică a ENGIE, consolidând astfel legăturile cu comunitățile și partenerii noștri.

Matrice teme materiale ENGIE Romania

1.3 Contribuția la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite (ODD)

Obiectivele de sustenabilitate ale ENGIE Romania sunt strâns legate de realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU, stabilind ținte clare pentru perioadele până în 2025 și 2030.

Ne angajăm ferm să promovăm șase dintre aceste Obiective de Dezvoltare Durabilă și, în același timp, să contribuim semnificativ la alte șase obiective cheie. Acest angajament reflectă preocuparea noastră constantă pentru responsabilitatea socială corporativă și pentru abordarea preocupărilor exprimate de părțile interesate.

Matrice teme materiale ENGIE Romania

1.4 Performanța ESG și angajamentele noastre

ENGIE Romania este, începând cu 2024, semnatar al Pactului Global al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și este pe deplin angajat în principiile directoare ale ONU privind Afacerile și Drepturile Omului. ENGIE Romania susține Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) definite și prioritizate în două categorii. Strategia de sustenabilitate a companiei și obiectivele sunt definite având în vedere angajamentul față de ODDuri.

Grupul ENGIE recunoaște că atenuarea schimbărilor climatice este unul dintre cele mai importante obiective globale și recunoaște obiectivele stabilite de Acordul de la Paris privind schimbările climatice și obiectivele UE privind schimbările climatice pentru 2030.

Rating de sustenabilitate Ecovadis

La ENGIE Romania, credem că dezvoltarea durabilă este esențială pentru crearea valorii pe termen lung și pentru gestionarea adecvată a riscurilor non-financiare. Este esențial pentru noi să fim un model pentru părțile interesate, în special în relația noastră cu agențiile de evaluare ESG. Recunoaștem beneficiile evaluărilor externe, deoarece acestea ne ajută să îmbunătățim eforturile noastre ESG și să ne comparăm performanțele cu cele ale altor companii din industrie.

În ultimii doi ani, ENGIE Romania și Distrigaz Sud Rețele au obținut certificări externe de la Ecovadis. Acestea reprezintă o recunoaștere a angajamentului de a ne atinge obiectivele, de a avea un impact neutru asupra mediului înconjurător, de a sprijini comunitățile locale și de a ne desfășura activitățile într-un mod etic și transparent. Îmbunătățirea și monitorizarea comportamentului nostru în domeniul responsabilității sociale reprezintă o călătorie pe termen lung, un proces continuu de cercetare și identificare a metodelor eficiente pentru a contribui la un progres armonios.

Înființată la Reuniunea Anuală a Forumului Economic Mondial în 2011, metodologia de evaluare și certificare EDGE a fost dezvoltată de Fundația EDGE Certified. EDGE este liderul în evaluarea și certificarea afacerilor pentru egalitatea de gen și echitatea intersecțională, care vizează orice formă de excludere sau discriminare.

Ne-am angajat să obținem certificarea EDGE pentru a valida independent practicile noastre actuale în ceea ce privește Diversitatea și Incluziunea. Dorim să proiectăm o rută eficientă de accelerare a schimbării de mentalitate și dezvoltare a practicilor, având sprijinul profesional necesar.

Certificat EDGE de egalitate a sexelor

Certificarea EDGE reprezintă pentru noi un instrument esențial pentru afirmarea responsabilității și transparenței în ceea ce privește Diversitatea, Echitatea și Incluziunea. Prin aceasta, ne propunem să facem schimbări vizibile atât în interiorul, cât și în exteriorul organizației.

Suntem mândri să anunțăm că am obținut certificarea EDGE în luna mai 2022. Însă acesta este doar începutul călătoriei de îmbunătățire continuă și de construire a unui avantaj competitiv tangibil pentru ENGIE.

2. Protejarea mediului

Urgența climatică s-a accentuat în ultimii ani, iar efectele devin din ce în ce mai vizibile și mai apăsătoare asupra calității vieții oamenilor și a societăților, în integralitatea lor. Riscurile legate de schimbările climatice, supraexploatarea resurselor naturale, inclusiv a apei, degradarea biodiversității și poluarea aerului sunt preocupări centrale pentru Grupul ENGIE în România și reziliența activităților sale. Mediul înconjurător este una dintre principalele tematici de ESG pentru un lider din domeniul energiei și serviciilor energetice ca ENGIE Romania.

2.1 Politica de mediu

Mediul înconjurător este în centrul preocupărilor noastre, acționând pentru a îndeplini obiectivul de Net Zero Carbon până în 2045. Politica de mediu face parte din politica noastră amplă de ESG și a fost elaborată în coerență cu celelalte politici ale Grupului: sănătate și securitate, resurse umane, etică, achiziții sustenabile, siguranță industrială, etc.

Prin intermediul politicii de mediu, ne-am asumat angajamentul ferm de a evalua în mod constant impactul activităților noastre asupra mediului. Dezvoltăm planuri de acțiune detaliate pentru a preveni, reduce și, acolo unde este necesar, compensa acest impact negativ. Ne concentrăm pe gestionarea eficientă a resurselor disponibile, căutând continuu modalități de a opera într-un mod mai sustenabil și mai responsabil.

Responsabilitatea noastră nu se oprește doar la propriile operațiuni, ci implică și promovarea unor practici ecologice în întreaga noastră sferă de influență, colaborând cu parteneri și comunități locale pentru a contribui la construirea unui viitor verde și mai sustenabil pentru toți.

2.2 Amprenta de carbon a practicilor noastre de lucru

Grupul ENGIE și-a propus, de asemenea, un obiectiv de Net Zero Carbon pentru practicile sale de lucru până în 2030.

Călătoriile de business, sistemele digitale, emisiile de CO2 legate de clădirile admistrative, naveta angajaților, vehiculele companiei, toate sunt supuse unei traiectorii de decarbonare, fiind actualizate și raportate anual de entitățile de operare ale Grupului. Începând din 2019, fiecare dintre entitățile de operare ale Grupului raportează emisiile sale și elaborează planuri de acțiune anuale pentru a asigura realizarea traiectoriei noastre.

Amprenta de carbon

3. Consolidarea angajamentului nostru social și societal

Pentru noi, acțiunile care pot face diferența la nivel social sunt o preocupare constantă. Printre acțiunile pe care le derulăm în acestă direcție se numără: intensificarea dialogului cu părțile interesate din fiecare sector al activității noastre, protejarea drepturilor omului în contextul unei economii globalizate și asumarea unei responsabilități sporite față de întreaga noastră rețea de furnizori și clienți.

La ENGIE Romania privim aceste aspecte ca pe oportunități semnificative de a ne dezvolta afacerea într-un mod responsabil și durabil. Înțelegem că implicarea în comunități și dimensiunea socială a acțiunilor noastre nu sunt doar o datorie morală, ci și piloni esențiali ai creșterii și succesului nostru pe termen lung.

Prin angajamentul nostru față de aceste tematici, ne propunem să aducem schimbări pozitive în comunitățile în care operăm și să construim relații mai puternice și mai durabile cu partenerii și cu clienții noștri. Considerăm că adoptarea unor practici responsabile și sustenabile nu numai că ne protejează împotriva riscurilor, dar ne și poziționează în mod avantajos pentru a profita de oportunitățile emergente și pentru a îmbunătăți performanța noastră pe termen lung.

3.1 Responsabilitatea față de angajații noștri

La nivel corporativ, ENGIE Romania a dezvoltat o strategie de resurse umane care demonstrează angajamentul nostru pentru îmbunătățiri continue. Urmărim aceste obiective în eforturile noastre de recrutare, dezvoltare și reținere a angajaților. Totodată, pentru a crea medii de lucru care încurajează diversitatea, bunăstarea și interacțiunea socială, implementăm o gamă largă de inițiative de responsabilitate socială.

Politica de HR se bazează pe dialog social constructiv și transparent. Acest lucru este atestat prin acordurile sociale care sunt semnate periodic cu organizațiile reprezentative ale angajaților.

Dialogul social

La ENGIE, ne ghidăm politica de resurse umane pe principii solide de dialog deschis, îmbunătățire continuă și împărtășirea celor mai bune practici. Aceste valori fundamentale sunt baza eforturilor noastre de a crea un mediu de lucru în care fiecare angajat se simte valorizat și încurajat să contribuie. Ne asigurăm că dialogul este permanent deschis între management și angajați, încurajând schimbul liber de idei și feedback-ul constructiv.

În ENGIE Romania, considerăm că dialogul social reprezintă un element fundamental în coeziunea socială, esențială pentru stabilirea condițiilor care să sprijine transformarea și performanța noastră pe termen lung, atât din punct de vedere economic, cât și social și industrial.

Depunem eforturi pentru a menține o comunicare deschisă și constructivă între managementul companiei și reprezentanții angajaților. Aceștia joacă un rol crucial în discuțiile referitoare la strategiile economice, financiare și sociale ale ENGIE Romania. Respectăm pe deplin prevederile legale și reglementările privind dialogul social și creăm forumuri de dialog care reflectă realitățile afacerilor noastre în diverse țări și regiuni geografice.

În plus, dincolo de cerințele legale, ne angajăm la nivel european și global, semnând acorduri care susțin drepturile fundamentale, sănătatea și securitatea angajaților, proprietatea și crearea unui mediu de lucru sigur și incluziv pentru toți angajații noștri. Prin aceste inițiative, încurajăm o cultură a respectului și responsabilității în cadrul ENGIE.

Dialogul social

Diversitate, egalitate de gen și incluziune

Politica de resurse umane asigură, de asemenea, un nivel ridicat de diversitate și mixitate, îmbunătățind includerea tuturor, inclusiv a celor mai vulnerabile categorii și a minorităților, prin dezvoltarea talentului și a capitalului uman, și promovând integrarea profesională și angajamentul în rândul colegilor.

ENGIE promovează, de asemenea, achizițiile incluzive pentru a încuraja angajarea populațiilor celor mai defavorizate. Conceptul de achiziții incluzive este orientat către furnizorii care asigură accesul la locuri de muncă și venituri sustenabile pentru persoanele cu dizabilități, șomerii de lungă durată sau persoanele fără pregătire, precum și companiile din zonele defavorizate și întreprinderile mici și mijlocii independente.

Ne ghidăm după cei cinci piloni ai Politicii noastre de Diversitate, Echitate și Incluziune, care sunt:

 • Echilibrul de gen: Ne străduim să atingem paritatea de gen în toate aspectele activităților noastre.
 • Etnicitatea: Promovăm diversitatea culturală și apreciem contribuția fiecărei persoane, indiferent de originea lor.
 • LGBTQ+: Susținem și promovăm incluziunea pentru persoanele LGBTQ+, asigurându-ne că toți angajații se simt acceptați și respectați, indiferent de orientarea lor sexuală sau identitatea de gen.
 • Abilități: Ne adaptăm locul de muncă pentru a sprijini persoanele cu orice tip de dizabilitate, asigurându-ne că toți angajații au acces la oportunități egale și se pot dezvolta profesional într-un mediu prietenos și suportiv.
 • Generații: Valorizăm experiența și perspectiva fiecărei generații, încurajând colaborarea și schimbul de cunoștințe între tineri și colegii cu experiență.

Sănătatea și securitatea în muncă

Responsabilitatea socială a Grupului de companii ENGIE în Romania include vigilența în ceea ce privește sănătatea și securitatea.

Pentru ENGIE Romania, sănătatea și securitatea sunt o prioritate absolută. Protejarea vieților tuturor celor care lucrează este în centrul preocupărilor noastre și în linie cu angajamentele de companie responsabilă din punct de vedere social.

În timp ce sănătatea și securitatea angajaților și subcontractorilor noștri reprezintă o prioritate absolută, securitatea activelor si activităților noastre este, de asemenea, o prioritate fundamentală.

Sănătatea și siguranța în muncă

3.2 Angajamentul și dialogul cu părțile interesate

În ceea ce privește societatea în ansamblu, ENGIE Romania face din dialogul cu părțile interesate piatra de temelie a gestionării proiectelor și a strategiei sale de afaceri, cu scopul de a crea valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate. Acest dialog este baza politicii de angajament a părților interesate a Grupului de companii ENGIE în Romania și se bazează pe o abordare structurată care a fost testată în teren, beneficiind de feedback-ul din experiența anterioară.

Acest dialog se întemeiază pe înțelegerea și respectul pentru comunitățile locale, condițiile de muncă și salariile, precum și orice probleme care pot apărea în conformitate cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Implicarea în comunitate

4. Acționăm printr-o guvernanță responsabiă

Structura de guvernanță corporativă a ENGIE Romania este aliniată principiilor de guvernanță corporativă ale Grupului ENGIE la nivel internațional, asigurând cadrul optim de implementare a viziunii strategice. Astfel, principiile după care ne ghidăm sunt dezvoltarea armonioasă, satisfacerea nevoilor tuturor părților interesate, comunicarea deschisă și continuă cu autoritățile de reglementare și structurile publice, precum și cooperarea eficientă cu toate organizațiile abilitate să reprezinte clienții, angajații sau orice alte părți interesate.

Consiliul de Administrație deleagă conducerea executivă a Societății către Președintele Consiliului, care deține și funcția de Director General. Rolul Comitetului Executiv este de a conduce activitatea Grupului ENGIE Romania, în baza mandatului primit de la Consiliul de Administrație, prin analizarea periodică a rezultatelor Grupului de companii ENGIE în Romania și prin monitorizarea atentă a gradului de îndeplinire a obiectivelor financiare și non-financiare, analizarea, adoptarea și implementarea deciziilor cu privire la toate aspectele importante cu impact asupra afacerii și să raporteze riscurile sau aspectele critice Consiliului.

Consiliul de Administrație și Comitetul Executiv, alături de toate structurile organizaționale conlucrează pentru a duce la îndeplinire strategia locală de dezvoltare durabilă, aceea de a susține tranziția energetică a clienților noștri către soluții energetice descentralizate, digitalizate și cât mai eficiente posibil, implicând resurse energetice minime.

Guvernanță corporativă

4.1. Guvernanța în domeniul sustenabilității aliniată cu guvernanța corporativă

Guvernanța noastră în domeniul sustenabilității este coordonată la nivelul Conducerii Executive, sub îndrumarea Directorului General Adjunct Financiar, Procurement, Real Estate and Logistics, Sustainability, Risk & Assurance.

Pentru monitorizarea corectă și coerența inițiativelor noastre de sustenabilitate, am înființat un Comitet de Sustenabilitate. Principalele sale responsabilități includ alinierea strategiei locale cu inițiativele locale de sustenabilitate, identificarea și monitorizarea proiectelor și produselor care sprijină dezvoltarea noastră durabilă, definirea și monitorizarea indicatorilor de sustenabilitate și aprobarea conținutului Raportului de Sustenabilitate, precum și obținerea evaluărilor externe privind sustenabilitatea și implementarea acțiunilor de îmbunătățire.

Guvernanță Sustenabilitate ENGIE Romania

Grupul ENGIE Romania se angajează să ofere o politică de remunerare personalizată, echitabilă și competitivă pentru membrii Comitetului Executiv, care să reflecte performanța și nivelul de responsabilitate al fiecărei persoane. Remunerarea liderilor noștri este stabilită pe baza unor criterii clare de performanță, atât cantitative, cât și calitative, care să reflecte implementarea strategiei și să fie perfect aliniate cu obiectivele noastre de sustenabilitate. Este esențial ca această politică să fie transparentă și să promoveze un cadru de evaluare obiectiv, contribuind astfel la consolidarea încrederii și a angajamentului în rândul angajaților și al părților interesate.

4.2 Etica și drepturile omului

Grupul de companii ENGIE în Romania, un actor de referință în sectorul energetic românesc, își conturează strategia de afaceri și standardele profesionale cu o viziune clară: o companie durabilă este, în primul rând, o companie etică. În acest sens, conceptul de conformitate reprezintă un set de instrumente și practici implementate pentru a asigura respectarea standardelor și reglementărilor. Etica și conformitatea reprezintă două aspecte complementare ale aceleiași realități, ghidând acțiunile noastre de zi cu zi și reflectând valorile noastre fundamentale: Curaj, Deschidere, Exigență și Responsabilitate.

Politica noastră de etică și conformitate se fundamentează pe patru principii cheie:

 • Respectarea legilor și reglementărilor: Angajații Grupului ENGIE în Romania sunt obligați să respecte cu strictețe toate reglementările legale (naționale / locale), precum și politicile și procedurile organizaționale, promovând o cultură a respectării normelor.
 • Promovarea integrității: Integritatea este esențială în evitarea conflictelor de interese și menținerea relațiilor de afaceri corecte și transparente.
 • Demonstrarea loialității și onestității: Valorizăm loialitatea și onestitatea în toate relațiile noastre de afaceri, asigurându-ne că angajații respectă angajamentele asumate.
 • Respectarea celorlalți: Ne angajăm să respectăm drepturile omului, demnitatea și diversitatea fiecărei persoane, precum și cultura locală, atât în cadrul organizației noastre, cât și în relațiile cu terții.

ENGIE Romania implementează un plan de vigilență pentru identificarea și prevenirea abuzurilor asupra drepturilor omului, încălcărilor libertăților fundamentale, riscurilor privind sănătatea și securitatea precum și impactul asupra mediului înconjurător. Acest plan este susținut de o echipă dedicată, care monitorizează și raportează regulat către Responsabilul de Etică și Comitetul Executiv Local privind implementarea sa și efectele sale.

Etică

4.3 Achiziții sustenabile

Integrarea sustenabilității în procesele de achiziții reprezintă o prioritate pentru Grupul ENGIE în Romania. Prin urmare, evaluarea prealabilă a impactului furnizorilor asupra mediului înconjurător este un pas esențial în cadrul acestor procese. În acest context, ENGIE Romania a elaborat un plan de evaluare care se concentrează pe analiza unor indicatori-cheie de sustenabilitate în rândul furnizorilor săi.

În conformitate cu regulile și principiile Grupului ENGIE, politica de achiziții a Grupului ENGIE în Romania include:

 • Angajamentele față de furnizori, care se bazează pe principii obligatorii precum tratamentul egal, non-discriminarea, transparența, proporționalitatea, recunoașterea reciprocă, responsabilitatea, plățile prompte și respectarea regulilor GDPR.
 • Cerințele pe care furnizorii trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește competitivitatea, sănătatea și securitatea la locul de muncă, etica și responsabilitatea socială, protecția mediului și respectarea măsurilor de embargo.

Valoarea achizițiilor efectuate în 2022 a fost de 905 milioane de lei (RON), din care 92% au fost realizate în colaborare cu parteneri locali. Mai mult de 50% din cheltuielile Grupului ENGIE în Romania sunt contractate prin proceduri de achiziții publice, evidențiindu-se astfel angajamentul său în cadrul pieței românești. Acest lucru asigură flexibilitate și rapiditate în lanțul de aprovizionare, menținând, în același timp, un nivel ridicat de responsabilitate.

În vederea atingerii obiectivului Grupului ENGIE de a ajunge la Zero Emisii de Carbon până în 2045, 37% din valoarea achizițiilor provine din parteneriate cu furnizori evaluați de companii specializate în domeniul sustenabilității.

4.4 Taxonomia

ENGIE Romania utilizează Taxonomia UE ca instrument pentru evaluarea activităților economice actuale și viitoare în raport cu sustenabilitatea mediului. Conform regulamentelor, activitățile identificate trebuie să aducă o contribuție semnificativă la cel puțin unul dintre obiectivele de mediu ale UE și să nu afecteze semnificativ niciun alt obiectiv de mediu, respectând în același timp garanțiile sociale minime.

Regulamentul privind Taxonomia stabilește șase obiective de mediu:

 • Reducerea schimbărilor climatice;
 • Adaptarea la schimbările climatice;
 • Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și marine;
 • Tranziția către o economie circulară;
 • Prevenirea și controlul poluării;
 • Protejarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor.

Ratele de eligibilitate ale Grupului ENGIE Romania pentru taxonomia europeană variază în funcție de activitate. De exemplu, activitățile din domeniul Energiei Regenerabile și Soluțiilor Energetice sunt complet sau în mare măsură eligibile, în timp ce cele din domeniul Furnizării de Energie și a Rețelelor de Gaze Naturale sunt doar marginal eligibile. Cu toate acestea, acestea vor deveni treptat eligibile pe măsură ce vor trece la utilizarea energiilor regenerabile.

În 2022, veniturile generate de furnizarea de energie de către ENGIE Romania au inclus aproximativ 1% din activitățile aliniate cu obiectiv de creștere in viitorul apropiat. Cheltuielile de capital și de exploatare ale ENGIE Romania nu sunt aliniate încă cu eligibilitatea economică din perspectiva taxonomiei UE. De asemenea, Distrigaz Sud Rețele nu înregistrează venituri, cheltuieli de capital sau cheltuieli de exploatare eligibile conform taxonomiei UE.

4.5. Securitate cibernetică și protejarea datelor personale

Digitalizarea tot mai accentuată a activităților sale și a lumii din jurul său întărește nivelurile de securitate IT ale ENGIE Romania. Obligația de a respecta datele personale, în special ale clienților noștri, ne-au determinat să ne întărim procesele și regulile în acest domeniu. Securitatea cibernetică și, în special, protecția datelor personale reprezintă provocări majore pentru un grup de dimensiunea ENGIE Romania, aflat în centrul tranziției energetice.

În cadrul Grupului ENGIE în Romania, acordăm o atenție deosebită securității cibernetice, având în vedere că entitățile noastre sunt considerate operatori de servicii esențiale conform DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică). Sistemul nostru de management al securității informației a fost certificat conform standardului ISO 27001:2018 în decembrie 2020. Certificarea acoperă o gamă largă de activități, inclusiv administrarea și operarea sistemelor IT, platformelor și rețelelor, protejarea datelor și asigurarea securității infrastructurii, conectivității și a aplicațiilor de afaceri, atât pentru clienții interni, cât și pentru cei externi.

Securitatea cibernetică este un aspect prioritar la nivelul deciziilor strategice, fiind monitorizată constant de către Comitetul Executiv și Consiliul de Administrație. Responsabilitatea pentru securitatea cibernetică revine întregii organizații și este parte integrantă a culturii noastre organizaționale. Pentru a menține un nivel ridicat de conștientizare și pregătire în domeniul securității informației, ENGIE Romania organizează programe periodice și intensive de instruire pentru angajați.

Pentru a minimiza riscul de atacuri cibernetice, ne implicăm în activități precum autoevaluări, audituri, teste de penetrare și scanări periodice. Monitorizăm și urmărim progresul utilizând tablouri de bord și indicatori cheie de performanță, iar angajații sunt implicați activ în sesiuni de creștere a conștientizării, instruiri și simulări de atacuri de tip phishing. De asemenea, organizăm evenimente și activități dedicate, precum Luna Cibernetică, săptămâna de conștientizare a phishingului și Ziua Internetului Sigur, pe tot parcursul anului.

Grupul implementează o politică riguroasă de protecție a datelor și securitate a sistemelor informatice, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) al UE, pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor personale ale angajaților, furnizorilor și clienților săi.

Clienții beneficiază de diverse canale de comunicare pentru a trimite notificări privind prelucrarea datelor personale, inclusiv telefon, poștă, e-mail și secțiunea de contact dedicată, precum și adresa directă a Responsabilului cu Protecția Datelor. Orice solicitare legată de prelucrarea datelor personale este direcționată către DPO pentru a fi soluționată.

Pentru a preveni dezvăluirea neautorizată a datelor personale ale clienților, s-au desfășurat campanii de actualizare a datelor personale și s-au implementat mecanisme suplimentare de validare a datelor de contact. Toate solicitările persoanelor vizate sunt înregistrate conform reglementărilor în vigoare și sunt soluționate în conformitate cu termenii legali, fără a afecta drepturile și libertățile acestora.

5. Raportare și performanță

Rapoartele de sustenabilitate nu reprezintă doar o retrospectivă a realizărilor noastre, ci și un angajament continuu față de transparență, inovare și îmbunătățire constantă.

În aceste documente veți descoperi cum am integrat principiile durabilității în toate aspectele operațiunilor noastre. De la strategiile de afaceri și practicile de resurse umane, până la impactul asupra mediului, vom explora împreună modul în care ne-am asumat responsabilitatea de a contribui la o societate sustenabilă și echitabilă.

Rapoartele noastre sunt realizate în conformitate cu Standardele Global Reporting Initiative (GRI).

keyboard_arrow_up