Termeni și condiții

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general.

Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru ENGIE Romania S.A. şi afiliaţii săi şi sunt proprietatea exclusivă a ENGIE Romania S.A. De asemenea, ENGIE Romania S.A. deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al ENGIE Romania S.A.

Deşi depunem toate eforturile pentru a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, pentru a prezenta in mod cat mai clar şi concis toate informaţiile din acest site, ENGIE Romania S.A. nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori. ENGIE Romania S.A. nu este si nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. Vă asigurăm că depunem toate diligenţele pentru remedierea eventualelor erori.

ENGIE Romania S.A. nu oferă nici o garanţie şi nu îşi asumă nici o responsabilitate nici pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici ENGIE Romania S.A., nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru nici un fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

ENGIE Romania S.A. nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către ENGIE Romania S.A. prin intermediul Internetului. ENGIE Romania S.A. asigură caracterul confidenţial şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală a documentelor descărcate de pe site-ul engie.ro doar pe durata stocării acestora pe serverul companiei. Prin transmiterea sau oferirea oricăror informaţii sau materiale către această pagină de Internet, vă exprimaţi acordul ca ENGIE Romania S.A. şi/sau oricare dintre afiliaţii săi să folosească informaţiile oferite de dumneavoastră în orice scop, inclusiv reproducere, transmitere, publicare, emisie radio – TV sau trimitere prin poştă.”

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site,cu excepţia celor făcute de ENGIE Romania S.A., precum si realizarea de link-uri către site-ul ENGIE., fără acordul în prealabil din partea sa, dă dreptul ENGIE Romania S.A. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

ENGIE Romania S.A. şi afiliaţii săi nu sunt responsabili pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site-ul ENGIE Romania S.A. şi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

Protecţia datelor cu caracter personal

ENGIE Romania asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clientilor şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de către clienți unor terţi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către ENGIE Romania în temeiul legii, cu bună credintă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii de către ENGIE Romania, respectiv prestarea serviciilor de către companie.

Pentru mai multe informatii te rugăm să consulți Nota generală de informare.

keyboard_arrow_up