Anunțuri demarare achiziții

Anunt lansare procedură de achiziţie pentru:” Cursuri instruire personal tehnic de specialitate autorizat ISCIR conform Ordinelor 130/2011 si 165/2011”

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie „ Cursuri instruire personal tehnic de specialitate autorizat ISCIR conform Ordinelor 130/2011 si 165/2011care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 36 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache, email:  mariana.niculache@engie.com, până la data de 01.03.2023.

 Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 01.03.2023.

De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 01.03.2023 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up