Anunțuri demarare achiziții

Anunț lansare procedură de achiziţie pentru: Dopuri pentru limitare acces la robinet de branșament/contor

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie pentru produse care se finalizează cu încheierea unui acord cadru de furnizare  pentru Dopuri pentru limitare acces la robinet de bransament/contor.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Dorina Dudau, la adrsa de e-mail : dorina.dudau@ro.engie.com pȃna la data de 13.01.2020.

keyboard_arrow_up