Anunțuri demarare achiziții

Anunţ lansare procedură de achiziţie pentru: Furnizare scaune si mobilier

ENGIE Romania anunţă intentia lansarii procedurii de achiziţie pentru Furnizare scaune si mobilier – un contract cadru de furnizare de produse, care se va finaliza cu încheierea unui contract de furnizare de produse pentru o perioada de 3 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru transmiterea intentiei de a participa persoanei de contact Stefania Stan până la data de 27.10.2022, la adresa de email stefania.stan@engie.com, sau telefon 0749692049.

Datele ulterioare ale derularii procedurii de atribuire, invitatia de participare si documentatia  vor fi transmise furnizorilor interesati dupa data de 27.10.2022.

De asemenea, rugam sa aveti in vedere ca dupa data de 27.10.2022 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up