Anunțuri demarare achiziții

Anunț lansare procedură de achiziţie pentru: Garnituri etanșare cauciuc

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie pentru garniture etansare cauciuc ,care se finalizeaza cu încheierea unui accord cadru.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Dorina Dudau, la adrsa de e-mail : dorina.dudau@ro.engie.com pȃna la data de 02.10.2020.

keyboard_arrow_up