Anunțuri demarare achiziții

Anunț lansare procedură de achiziție pentru: Întocmire documentații tehnice în vederea obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru lucrări de distribuție gaze naturale care traversează cursuri de ape – Lot 1 (Brașov si București).

ENGIE Romania anunţă  lansarea procedurii de achiziţie pentru “ Intocmire documentatii tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru lucrari de distributie gaze naturale care traverseaza cursuri de ape – Lot 1 (Brasov si Bucuresti)”. “procedura care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari Servicii pentru o perioada de 8 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare, persoanei de contact Jeny Rupa până la data de 21.01.2021, la adresa de email jeny.rupa@ro.engie.com  sau telefon 0749.692.046.

keyboard_arrow_up