Anunțuri demarare achiziții

Anunț lansare procedură de achiziție pentru: Mască de gaze cu furtun de aducțiune

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie pentru masca de gaze cu furtun de aductiune ,care se finalizeaza cu încheierea unui accord cadru.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Dorina Dudau, la adrsa de e-mail : dorina.dudau@ro.engie.com pȃna la data de 21.09.2020.

keyboard_arrow_up