Anunțuri demarare achiziții

Anunţ lansare procedură de achiziţie pentru: materiale igienico sanitare

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie pentru materiale igienico sanitare care se va finaliza cu încheierea unui acord cadru.
Furnizorii interesaţi sa participe se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Dorina Dudau, la adresa de e-mail: dorina.dudau@engie.com pȃna la data de 09.07.2021.

keyboard_arrow_up