Anunțuri demarare achiziții

Anunt lansare procedură de achiziţie pentru: Servicii coordonare securitate si sanatate in munca

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie „ Servicii coordonare securitate si sanatate in munca– FAZA PROIECTARE, pentru proiectele executate în regie proprie în vederea realizării lucrărilor de reabilitare/sistematizare/extindere rețea distribuție gaze naturale în cadrul Distrigaz Sud Rețelecare se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 24 luni.

 Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache, email:  mariana.niculache@engie.com, până la data de 06.02.2024.

 

Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 06.02.2024.

 

De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 06.02.2024 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up