Anunțuri demarare achiziții

Anunţ lansare procedură de achiziţie pentru: Servicii de colantare auto

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie “Servicii de colantare auto” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 36 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache , email :  mariana.niculache@ro.engie.com  până la data de 30.03.2020.

Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 30.03.2020.

De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 30.03.2020 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up