Anunțuri demarare achiziții

Anunț lansare procedură de achiziţie pentru: Servicii de închiriere, verificare stingătoare de incendiu și pichete PSI

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie „Servicii de inchiriere, verificare stingatoare de incendiu si pichete PSI” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 36 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache, email: mariana.niculache@engie.com, până la data de 28.01.2021.

Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 28.01.2021.

De asemenea, vă rugăm sa aveti in vedere că după data de 28.01.2021 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up