Anunțuri demarare achiziții

Anunț lansare procedură de achiziţie pentru: Servicii de modernizare instalație etalon

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie pentru servicii de modernizare instalatie etalon pentru verificarea contoarelor de gaz ,care se finalizeaza cu încheierea unui contract de servicii.
Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Dorina Dudau, la adrsa de e-mail : dorina.dudau@ro.engie.com pȃna la data de 21.08.2020.

keyboard_arrow_up