Anunțuri demarare achiziții

Anunt lansare procedură de achizitie pentru: “Servicii de proiectare, implementare design și execuție lucrări de amenajare spații front-office ENGIE România”

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de atribuire acord cadru privind “Servicii de proiectare, implementare design și execuție lucrări de amenajare spații front-office ENGIE România” care se finalizează cu încheierea unui acord cadru valabil 36 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Alexandru-Catalin BIDI, email: catalin.bidi@engie.com, până la data de 25.06.2021.

Documentatia de atribuire va fi transmisa operatorilor economici interesati după data de 28.06.2021.

De asemenea va rugăm sa aveti in vedere că după data de 25.06.2021 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up