Anunțuri demarare achiziții

Anunţ lansare procedură de achiziţie pentru: Servicii de spalatorie pentru autovehiculele si utilajele

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie ” Servicii de spalatorie pentru autovehiculele si utilajele” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 20 luni.
Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache, email:  mariana.niculache@engie.com, până la data de 09.03.2022.
Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 09.03.2022.
De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 09.03.2022 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.
keyboard_arrow_up