Anunțuri demarare achiziții

Anunt lansare procedură de achiziţie pentru: Servicii de tipar si tipografie pentru ENGIE Servicii

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie ” Servicii de tipar si tipografie pentru ENGIE Servicii” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 24 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache , email :  mariana.niculache@engie.com , până la data de 10.03.2021.

Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 10.03.2021.

De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 10.03.2021 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up