Anunțuri demarare achiziții

Anunț lansare procedură de achiziţie pentru: Cursuri de prim ajutor

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie “Cursuri de prim ajutor” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 21 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache , email :  mariana.niculache@ro.engie.com  până la data de 26.03.2020.

Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 26.03.2020.

De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 26.03.2020 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up