Anunțuri demarare licitații

Anunț lansare procedură de achiziţie pentru: Proiectare și execuție lucrări de semnalistică destinate sediilor din cadrul ENGIE Romania

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie “Proiectare si executie lucrari de semnalistica destinate sediilor din cadrul ENGIE Romania” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 12 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache , email :  mariana.niculache@ro.engie.com  până la data de 30.01.2020.

Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 30.01.2020.

De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 30.01.2020 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up