Anunțuri demarare achiziții

Anunţ lansare procedură de achiziţie pentru:Servicii de instruire_ Curs prim ajutor

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie „ Servicii de instruire_ Curs prim ajutor” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 36 luni.

 Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache, email:  mariana.niculache@engie.com, până la data de 06.11.2023.

 Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 06.11.2023.

 De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 06.11.2023 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up