Anunțuri demarare achiziții

Anunţ lansare procedură de achiziţie:” Servicii de productie tipar si tipografie, livrare, ambalare si transport pentru materiale specifice, personalizate cu elemente de identitate vizuala a Achizitorului”

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie ” servicii de productie tipar si tipografie, livrare, ambalare si transport pentru materiale specifice, personalizate cu elemente de identitate vizuala a Achizitorului” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 24 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache, email: mariana.niculache@engie.com, până la data de 23.07.2021.

Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 23.07.2021.

De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 23.07.2021 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up