Anunțuri demarare achiziții

Anunţ procedură de achiziţie pentru: Servicii de toaletare/intretinere vegetatie pentru parcurile eoliene Braila Winds si Alizeu Eolian

ENGIE Romania anunţă lansarea procedurii de achiziţie „Servicii de toaletare/intretinere vegetatie pentru parcurile eoliene Braila Winds si Alizeu Eolian” care se finalizează cu încheierea unui contract de prestari de servicii pentru 36 luni.

Furnizorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare persoanei de contact Mariana Niculache, email:  mariana.niculache@engie.com, până la data de 12.05.2022.

Datele ulterioare ale derulării procedurii de atribuire vor fi transmise furnizorilor după data de 12.05.2022.

De asemenea rugăm sa aveti in vedere că după data de 12.05.2022 nu mai sunt luate in calcul intentiile eventualilor furnizori interesati.

keyboard_arrow_up