Anunțuri publice

Anunt public 05-01-2021

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru UAT Municipiul Tecuci, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M.Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere retea gaze naturale si bransamente cu posturi de reglare masurare” propus a fi amplasat in str. Nicolae Balcescu, Avram Iancu, Malului, Nina Arbore, Ion Cazan, loc. Tecuci, jud Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la  urmatoarea adresa de internet http:// apmgl.anpm.ro, la Sectiunea: Reglementari→Acordul de mediu→ Drafturi  acte de reglementare→Proiect decizie atapa de incadrare 2020. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236.471.009.

keyboard_arrow_up