Anunțuri publice

Anunt public 07-02-2020

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. pentru ORASUL ISACCEA, titular al proiectului „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE, anunță publicul interesat asupra  luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Isaccea, str. Independenței, nr. 1-18, județul Tulcea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Tulcea.

keyboard_arrow_up