Anunțuri publice

Anunt public 09-09-2020

ENGIE ROMANIA SA București, titular al proiectului „Extindere rețea gaze naturale în sat Sivița, str. Calea Galati, comuna Tulucești, județul Galați”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere rețea gaze naturale în sat Sivița, str. Calea Galati, comuna Tulucești, județul Galați” propus a fi amplasat în comuna Tulucesti, satul Sivița, str. Calea Galati, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, mun. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, jud. Galați, în zilele de luni-joi, între orele 09.00 – 15.00 și vineri între orele 09.00 – 13.00, precum si la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

keyboard_arrow_up