Anunțuri publice

Anunt public 10-08-2020

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru UAT Municipiul Tecuci, titular al proiectului  ,, Extindere retea gaze naturale ,bransament gaze naturale cu post de reglare masurare”  str. Izvor, str. Muzei, str. Furceni, str. Vointei, str. Dimitrie Cantemir, str. Marasesti,Grozesti,Constantin Brancoveanu ,Zorilor, loc. Tecuci, jud Galati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Extindere retea gaze naturale,bransament gaze naturale cu post de reglare masurare”  , propus a fi amplasat in Tecuci, jud. Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, mun. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, jud. Galati, in zilele de luni-joi intre orele 09.00-15.00 si vineri intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari→ Acordul de mediu→ Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up