Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

S.C. Engie Romania S.A. pentru JECU   PARASCHIV  anunta publicul interesat asupra  luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul„Extindere retea si bransament PRM”, propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna Vanatori, T.34, P.252, LOT 2/2,. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet http:/apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termende 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet APM Galati pe sdresa de e-mail  office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr.023647009.

keyboard_arrow_up