Anunțuri publice

Anunt public 11-05-2020

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru UAT TECUCI ,titular al proiectului  ,, Extindere retea gaze naturale, bransament gaze naturale cu post reglare masurare str.Tineretului nr.3 H Loc.Tecuci Judetul Galati”  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati  fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Extindere retea gaze natural,bransament gaze naturale cu post reglare masurare”, propus a fi amplasat in Localitatea Tecuci, jud. Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate  la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari→ Acordul de mediu→ Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati prin email la adresa office @apmgl.anpm.ro.

keyboard_arrow_up