Anunțuri publice

Anunt public 12-05-2020

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru FOODSCA SRL Tecuci, titular al proiectului  ,, Extindere retea gaze naturale,bransament gaze naturale cu post reglare  masurare״, loc. Tecuci,str.Ana Ipatescu –DJ-DE,T99,P465, jud Galati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M Galati ,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Extindere retea gaze naturale,bransament gaze naturale cu post reglare masurare”  , propus a fi amplasat in Tecuci,str.Ana Ipatescu –DJ-DE,T99;P465 , jud. Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari→ Acordul de mediu→Drafturi acte de reglementare→ Proiect decizie etapa de incadrare 2020.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Galati ″ pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax0236471009.

keyboard_arrow_up