Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

,‚S.C. Engie Romania S.A. pentru  Stanescu Ion ,titular al proiectului: Extindere conducta gaze naturale +bransament gaze naturale si PRM ,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M.Galati,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Extindere conducta gaze naturale +bransament gaze naturale si PRM   , propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna  Liesti,Str. Zaharia Stancu, nr.39.   Proiectul deciziei  de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet :http://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M.Galati ,pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009”

keyboard_arrow_up