Anunțuri publice

Anunt public 13-02-2020

SC ENGIE ROMANIA SA pentru Damian Viorel, titular al proiectului „Extindere retea, bransament gaze naturale si post reglare masura”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere retea, bransament gaze naturale si post reglare masura”, propus a fi amplasat in mun. Galati, str. Aleea Cedrilor,nr. 13, judetul Galati .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret , nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea : Reglementari →Acordul de mediu →Proiect decizie etapa de incadrare .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

keyboard_arrow_up