Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti,titular al proiectului“Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent (SPC)” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent (SPC)”,propus a fi amplasat in Bdul.George Cosbuc(zona imobil CF nr.

102527),mun.Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/reglementari.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M.Galati,pe email

office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.

keyboard_arrow_up