Anunțuri publice

Anunţ public

SC Engie Romania S.A. pentru Popa Georgel, titular al proiectului „Extindere retea si bransament gaze naturale cu P.R.M.”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere retea si bransament gaze naturale cu P.R.M.”, propus a fi amplasat in Jud. Galati, Com. Independenta, Sat. Independenta, str. Florilor, nr.7.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de incadrare.

Observaliile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de l0 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up