Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA pentru ISTUDOR DUMITRU, titular al proiectului „Extindere rețea gaze și bransament și post reglare măsura gaze naturale redusă presiune”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Extindere rețea gaze și bransament și post reglare măsura gaze naturale redusă presiune” propus a fi amplasat în comuna Tuluceşti, satul Tuluceşti, str. Limanului, nr. 14, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate  la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Observațiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up