Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

„ENGIE ROMANIA S.A. Bucuresti, titular al proiectului Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent SPC CRINULUI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent SPC CRINULUI, propus a fi amplasat in mun.Galati, str.Crinului zona-bl.S4.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari—Acordul de mediu—Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet  a autoritatii competente pentru protectia mediului.“

keyboard_arrow_up