Anunțuri publice

ANUNȚ PUBLIC

ENGIE ROMANIA SA, titular al proiectului ”Extindere rețea, branșament gaze naturale și post reglare măsură”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Extindere rețea, branșament gaze naturale și post reglare măsură”, propus a fi amplasat în jud. Galați, comuna Vânători, satul Costi, str. Padocului, nr.18A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl@anpm.ro la secțiunea Reglementări-Acordul de mediu – Proiect decizie etapă de încadrare.

Observațiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galați pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

keyboard_arrow_up