Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

S.C.ENGIE ROMANIA S.A.prin S.C. IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL pentru POALELUNGI CARMEN-MIHAELA titular al proiectului “EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE, str. Traian, nr. 433L, GALATI” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURAL, propus a fi amplasat in str. Traian, nr. 433L, GALATI.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare.
Observaţiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up