Anunțuri publice

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMÂNIA SA-pentru HRISTEA ETRICA-GABRIEL –  anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “EXTINDERE REŢEA, BRANŞAMENT GAZE NATURALE ŞI POST REGLARE MASURĂ ” , propus a fi amplasat în Municipiul Galati, str.Arcaşilor , nr. 80H, jud. Galaţi.

Informaţiile privind proiecul propus pot fi consultate pe pagina  de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, apmgl.anpm.ro la secţiunea Reglementări-Acordul de mediu –Documenţii precedura EIA-și EA-Memorii de prezentare 2023 și la   sediul S.C. Engie România S.A., str. Regiment 11 Siret, nr. 2. Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

keyboard_arrow_up