Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, pentru SC TRALMA SRL, titular al proiectului  ,, Executare lucrari de extindere retea gaze naturale cu bransament si post de reglare masurare”  str .Draganesti nr.1010,loc. Draganesti, jud Galati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului ,pentru proiectul,, Executare lucrari de extindere retea gaze naturale cu bransament si post de reglare masurare”  , propus a fi amplasat in str .Draganesti nr.1010,loc.Draganesti. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari→ Acordul de mediu→ Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati,pe email office@apmgl.anmp.ro sau fax 0236471009.

keyboard_arrow_up