Anunțuri publice

ANUNȚ PUBLIC

SC ENGIE ROMANIA SA pentru ANDRINOIU CRISTIAN prin SC DRAMON SRL titular al proiectului « Extindere retea gaze naturale si bransament si post reglare masura gaze naturale redusa presiune »  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul « Extindere retea gaze naturale si bransament si post reglare masura gaze naturale redusa presiune »   propus a fi amplasat in jud. Galati, comuna Tulucesti, sat Tulucesti, cod postal 807300, str. Artarului nr.21.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare.

Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului .

keyboard_arrow_up