Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

ENGIE ROMANIA S.A. BUCURESTI prin ELCAS PRODIMPEX S.R.L.,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia  Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului;nu se supune evaluarii adecvate;nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent (proiect si executie)”, propus a fi amplasat in judetul Dambovita,comuna Dragodana,satul Dragodana,str.DJ-401A,nr.(incinta SRM).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interestat poate inainta comentarii/observatii,la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

keyboard_arrow_up