Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC

S.C. Engie Romania S.A. pentru  Boldisor Constantin- Arpad,titular al proiectului ’’Extindere retea, bransament gaze naturale si post reglare masura, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere retea, bransament gaze naturale si post reglare masura,propus a fi amplasat in  str. Malul Brates, nr.1,jud. Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet:http://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009

keyboard_arrow_up