Anunțuri publice

ANUNT PUBLIC 17.05.2021

S.C. Engie Romania S.A. pentru Potarniche Valentin  anunta publicul interesat asupra  luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului propus pentru oproiectul „Extindere retea gaze naturale , bransament  si PRM”, propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna Vanatori, strada Caprioarei nr.22. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet http:/apmgl.anpm.ro la sectiunea:Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termende 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet APM Galati pe sdresa de e-mail  office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr.023647009.

keyboard_arrow_up